Kuku in English

Posted by:

|

On:

|

Kuku ni nini? – Maana ya kuku katika Kiswahili

Kuku katika Kiswahili lina maana mbili:

1. Kuku ni aina wa jamii ya kanga lakini mkubwa kama kware anayefugwa, ni ndege jike anayefugwa.

2. Kuku pia hutumika kwashiria mahali – huku (Katika ngeli ya “KU”).

Mfano ni: Kuku kwapendeza, kule kubaya.

Kuku in English

Kwa hivyo neno “kuku” in English linaweza kutafsiriwa kama:

1. Chicken: Hii ndiyo tafsiri ya kawaida ya neno “kuku”. Ufafanuzi wa chicken in English ni:

“a domestic fowl kept for its eggs or meat, especially a young one.”

2. Hen: Katika mazingira mengine, “kuku” pia inaweza kurejelea kuku wa kike haswa. Ufafanuzi wa neno hen katika English ni:

“a female bird, especially of a domestic fowl.”

3. Here: Ukitumia kuku kurejelea mahali tafsiri yake katika Kiingereza itakuwa “here”. Ufafanuzi wa here in English ni:

“in, at, or to this place or position.”

Chicken in Kiswahili

Chicken or hen in Kiswahili is kuku.

Comments are closed.