Oats in Swahili (English to Swahili Translation)

Posted by:

|

On:

|

Oat definition in English

An Old World cereal plant with a loose, branched cluster of florets, cultivated in cool climates and widely used for animal feed.

Oats in Swahili

Oats in Swahili is translated as shayiri.

Examples of oats in Swahili sentences

 • Wakulima wanalima mashamba ya shayiri. (The farmers are working on the fields of oats.)
 • Shayiri hutoa chakula kizuri chenye virutubisho kwa farasi. (Oats provide good, nutritious food for horses.)
 • Mazao makuu yalikuwa shayiri. (The main crops were oats.)
 • Mpe farasi shayiri kidogo. (Give the horse some oats.)
 • Watoto wanahitaji kupanda shayiri kadhaa. (The kids need to sow a few wild oats.)
 • Je, uji wa shayiri umo kwenye orodha ya kifungua kinywa? (Is/Are porridge oats on the breakfast menu?)
 • Shayiri ni zao linalolimwa sana barani Ulaya. (Oats is a crop grown widely in Europe.)
 • Alipanda shayiri zake zote kabla ya kuoa. (He sowed all his wild oats before he married.)
 • Mashamba haya zamani yalikuwa yamepandwa shayiri. (These fields used to be sown with oats.)
 • Vidakuke hivi vina shayiri. (These biscuits contain oats.)
 • Nafaka zinazojulikana zaidi ni ngano, shayiri, na mahindi. (The best-known grains are wheat, oats,  and maize.)
 • Anataka kuondoka nyumbani, kupanda shayiri zake na kujifunza kuhusu maisha. (He wants to leave home, sow his wild oats and learn about life.)
 • Kwa nafaka, tunamaanisha ngano, shayiri, n.k. (By cereals we mean wheat, oats, etc.)
 • Margaret alinilisha uji wa shayiri uliokuwa na chumvi. (Margaret fed me porridge oats dusty with salt.)
 • Shayiri imeyeyuka karibu kabisa katika mkate. (The oats have almost completely disappeared into the bread.)
 • Mazao makuu bado ni viazi na shayiri. (The main crops are still potatoes and oats.)
 • Changanya shayiri, poda ya maziwa na unga wa kuchachusha pamoja. (Combine oats, milk powder, and baking powder together.)
 • Ameshapanda shayiri zake zote za porini. (He’s sown all his wild oats.)
 • Shayiri ilionekana imara na mpya, lakini ilikuwa imeharibika. (The oats looked firm and fresh, but were rancid.)
 • Kuna nini John? Unapata shayiri yako? (What’s the matter with you, John? Not getting your oats?) 
 • Tatizo ni kwamba hajawahi kupanda shayiri zake za porini kabla ya kuoa, na anataka kupanda sasa. (The problem is that he never sowed his wild oats before he got married, and he wants to sow them now.)
 • Wavunaji walitoka kwenye mashamba madogo ya ngano na shayiri, na miganda ilisimama ikiwa ya manjano kwenye mabaki. (The mowers went out into the little fields of wheat and oats.)