Sawa meaning in Kiswahili and English

Posted by:

|

On:

|

Maana ya neno sawa – Sawa meaning in Kiswahili

Ni neno linaweza kutumika katika hali mbalimbali ili kueleza makubaliano, uelewa, kukubalika, au uzuri..

Visawe vya sawa

  • Barabara
  • Ndiyo

Sawa in English

Neno “sawa” linaweza kuwa na maana mbalimbali katika Kiingereza (English), kulingana na muktadha. Hapa kuna baadhi ya tafsiri za kawaida kwa Kiingereza:

Okay

Neno hili hutumika kuonyesha kukubaliana au kukubali.

Mfano wa sentensi:

“Okay, it’s no problem. I’ll come tomorrow.” – Sawa, haina shida. Nitakuja kesho.

Fine

Neno hili linamaanisha kuwa kitu ni kizuri au cha kuridhisha.

Mfano wa sentensi:

“Our relationship is fine” – “Uhusiano wetu uko sawa”

All right

Neno hili linamaanisha kuwa kitu fulani ni cha ubora wa kuridhisha au unaokubalika.

Mfano wa sentensi:

“The tea was all right” – “Chai ilikuwa sawa”

Acceptable

Neno hili linamaanisha: kuweza kuafikiwa au inafaa

Mfano wa sentensi:

“Her explanation was clear and acceptable.” – Maelezo yake yalikuwa wazi na kukubalika.

Kwa ujumla neno sawa katika Kiingereza, linaweza kutafsiriwa kama okay, fine, all right, au acceptable.