Umoja na wingi wa daktari

Posted by:

|

On:

|

Daktari ni:

  • Mtu anayetibu wagonjwa.
  • Mtu mwenye shahada ya uzamifu.

Visawe vya daktari ni: tabibu, mganga, n.k.

Wingi wa daktari

Wingi wa daktari ni madaktari.

Umoja wa daktari

Umoja wa daktari ni daktari.

Mifano ya umoja na wingi wa daktari katika sentensi

UmojaWingi
Ni bora kushauriana na daktari.Ni bora kushauriana na madaktari.
Afadhali umwombe daktari ushauri.Afadhali muwaombe madaktari ushauri.
Ni bora uende kumuona daktari wa familia yako mara moja.Ni bora muende kuwaona madaktari wa familia zenu mara moja.
Nitakutafutia daktari mzuri.Tutawatafutia madaktari wazuri.
Daktari aliniambia niache kuvuta sigara.Madaktari waliniambia niache kuvuta sigara.
Wewe ni daktari.Nyinyi ni madaktari.
Walimwona kama daktari bora katika jiji.Waliwaona kama madaktari bora katika jiji.
Daktari alinishauri niache kukimbia kwa sababu ni mazoezi ya kupita kiasi.Madaktari walinishauri niache kukimbia kwa sababu ni mazoezi ya kupita kiasi.
Tafadhali niitie daktari.Tafadhali tuitie madaktari.
Unaweza kumwita daktari, tafadhali?Mnaweza kuwaita madaktari, tafadhali?
Tafadhali piga simu kwa daktari.Tafadhali piga simu kwa madaktari.
Niende kwa daktari?Tuende kwa madaktari?
Alikuwa mgonjwa kwa wiki moja walipompeleka kwa daktari.Walikuwa wagonjwa kwa wiki moja walipowapeleka kwa madaktari.
Daktari aliketi usiku kucha na mgonjwa.Madaktari waliketi usiku kucha na wagonjwa.
Kwa hivyo daktari akaanza kumchunguza.Kwa hiyo madaktari wakaanza kuwachunguza.
Daktari alimshauri aingie hospitalini.Madaktari waliwashauri waingie hospitalini.
Daktari alimwambia apumzike.Madaktari waliwambia wapumzika.
Daktari akampa.Madaktari waliwapa.
Daktari alimshawishi aache kuvuta sigara.Madaktari walimshawishi aache kuvuta sigara.
Daktari alimwita tena.Madaktari walimwita tena.
Daktari alimponya ugonjwa wake.Madaktari walimponya ugonjwa wake.
Daktari alimponya saratani yake.Madaktari walimponya saratani yake.
Daktari alimpa dawa.Madaktari walimpa dawa.
Daktari alimshauri kuacha kufanya kazi kupita kiasi.Madaktari walimshauri kuacha kufanya kazi kupita kiasi.
Daktari alimshauri aache kunywa.Madaktari walimshauri aache kunywa.
Daktari alipendekeza aache kuvuta sigara.Madaktari walipendekeza aache kuvuta sigara.
Daktari aliamuru apumzike.Madaktari waliamuru apumzike.
Daktari alimwonya juu ya hatari za kuvuta sigara.Madaktari walimuonya juu ya hatari za kuvuta sigara.