Umoja na wingi wa kobe

Posted by:

|

On:

|

Kobe ni mnyama wa nchi kavu anayefanana na kasa aliye na gamba gumu, shingo fupi na aendaye polepole.

Wingi wa kobe

Wingi wa kobe ni kobe.

Umoja wa kobe

Umoja wa kobe ni kobe.

Mifano ya umoja na wingi wa kobe katika sentensi

UmojaWingi
Kobe alishinda mbio huku sungura akilala.Kobe walishinda mbio huku sungura wakilala.
Kobe alitambaa kwa mwendo wa polepole sana.Kobe walitambaa kwa mwendo wa polepole sana.
Tembo alimkanyanga kobe.Tembo waliwakanyanga kobe.
Nilimuona kobe amekufa.Tuliwaona kobe wamekufa.
Kobe wa jangwani ni baadhi ya spishi nyingi katika eneo lililohifadhiwa.Kobe wa jangwani ni baadhi ya spishi nyingi katika eneo lililohifadhiwa.
Kobe anakimbia kwa kasi ya polepole sana.Kobe wanakimbia kwa kasi polepole sana.
Siku moja, sungura alitaka kushindana na kobe.Siku moja, sungura walitaka kushindana na kobe.
Huyo ni kobe mkubwa.Hao ni kobe wakubwa.
Kwa mkono wangu wa kushoto, kobe mkubwa alionekana.Kwa mkono wangu wa kushoto, kobe wakubwa walionekana.
Hadithi ninayoipenda zaidi ni hekaya ya mbio kati ya kobe na sungura.Hadithi ninazozipenda zaidi ni hekaya za mbio kati ya kobe na sungura.