Umoja na wingi wa shangazi

Posted by:

|

On:

|

Shangazi ni ndugu wa kike wa baba, ndugu wa kike wa kuumeni

Wingi wa shangazi

Wingi wa shangazi ni shangazi.

Umoja wa shangazi

Umoja wa shangazi ni shangazi.

Mifano ya umoja na wingi wa shangazi katika sentensi

UmojaWingi
Shangazi yako anafanya nini?Shangazi zenu hufanya nini?
Shangazi yangu anaishi Nairobi.Shangazi zetu wanaishi Nairobi.
Alifurahi kujua kwamba shangazi yake alikuwa anakuja kumtembelea.Walifurahi kujua kwamba shangazi zao walikuwa wanakuja kuwatembelea.
Je! ulikutana na shangazi yake hapo awali?Je! mlikutana na shangazi zao hapo awali?
Mimi naenda kukaa na shangazi yangu?Sisi tunaenda kukaa na shangazi zetu?
Utakaa na shangazi yako hadi lini?Mtakaa na shangazi zenu hadi lini?
Anafanana na shangazi yake.Wanafanana na shangazi zao.
Anatunzwa na shangazi yake.Wanatunzwa na shangazi zao.
Watoto hao walikuwa wakitunzwa na shangazi.Watoto hao walikuwa wakitunzwa na shangazi zao.
Shangazi alikuja kutuona siku iliyofuata.Shangazi walikuja kutuona siku iliyofuata.
Shangazi yangu alifurahishwa na mafanikio yangu.Shangazi zetu walifurahishwa na mafanikio yetu.
Shangazi aliniletea ua.Shangazi walituletea maua.
Shangazi yangu alinionyesha jinsi ya kutengeneza kahawa nzuri.Shangazi zetu walituonyesha jinsi ya kutengeneza kahawa nzuri.
Nilienda huko na shangazi yangu mwezi uliopita.Tulienda huko na shangazi zetu mwezi uliopita.
Shangazi yangu ana watoto watatu.Shangazi zetu wana watoto watatu.
Shangazi yangu alinitumia zawadi ya siku ya kuzaliwa.Shangazi zetu walitutumia zawadi za siku ya kuzaliwa.
Shangazi yangu atakuja hapa kwa wiki moja.Shangazi zetu watakuja hapa kwa wiki moja.
Siku moja nilimtembelea shangazi yangu.Siku moja tuliwatembelea shangazi zetu.
Shangazi yangu alinipa kitabu kwa ajili ya Krismasi.Shangazi zetu walitupa vitabu kwa ajili ya Krismasi.
Shangazi yangu anapanda nyanya kwenye bustani yake.Shangazi zetu wanapanda nyanya kwenye bustani zao.
Shangazi yangu alilea watoto watano.Shangazi zetu walilea watoto watano.
Shangazi yangu anaonekana mchanga.Shangazi zetu wanaonekana wachanga.
Shangazi yangu ni mkubwa kuliko mama yangu.Shangazi zetu ni wakubwa kuliko mama zetu.
Niliandika barua kwa shangazi yangu.Tuliandika barua kwa shangazi zetu.
Shangazi yangu ananichukulia kama mtoto.Shangazi zetu wanatuchukulia kama watoto.
Shangazi yangu aliishi maisha ya furaha.Shangazi zetu waliishi maisha ya furaha.
Ninakaa na shangazi yangu kwa wakati huu.Tunakaa na shangazi zetu kwa wakati huu.
Mwanamke ambaye alidhani ni shangazi yake alikuwa mgeni.Wanawake ambao walidhani ni shangazi zao walikuwa wageni.
Shangazi yake anaonekana mchanga.Shangazi zao wanaonekana wachanga.
Shangazi yake ana paka watatu.Shangazi zao wana paka watatu.
Anakaa na shangazi yake.Wanakaa na shangazi zao.
Aliandamana na shangazi yake.Waliandamana na shangazi zao.
Alilelewa na shangazi yake.Walilelewa na shangazi zao.
Anafanana na shangazi yake.Wanafanana na shangazi zao.
Alikuja kuishi na shangazi yake.Walikuja kuishi na shangazi zao.
Baada ya kifo cha wazazi wake alilelewa na shangazi yake.Baada ya vifo vya wazazi wao, walilelewa na shangazi zao.