Umoja na wingi wa uta

Posted by:

|

On:

|

Uta ni upinde wa kupigia mishale.

Kisawe cha uta ni mata.

Wingi wa uta

Wingi wa uta ni nyuta.

Umoja wa uta

Umoja wa uta ni uta.

Mifano ya umoja na wingi wa uta katika sentensi

Usivute uta wako hadi mshale wako umewekwa.

(Msivute nyuta zenu hadi mishale yenu imewekwa.)

Mwanaume asiye na pesa ni kama uta usio na mshale.

(Wanaume wasio na pesa ni kama nyuta zisizo na mishale.)

Alichomoa uta na kurusha mshale.

(Walichomoa nyuta na kurusha mishale.)

Alipiga mshale kutoka kwa uta.

(Walipiga mishale kutoka kwa nyuta.)

Alipiga mshale kutoka kwa uta wake.

(Walipiga mishale kutoka kwa nyuta zao.)

Mpiga mishale akakunja uta.

(Wapiga mishale walikunja nyuta.)

Uta ukapigwa na mshale ukapiga kitambaa angani.

(Nyuta zilipigwa na mishale zikapiga vitambaa angani.)

Alivuta uta kwa nguvu.

(Walivuta nyuta kwa nguvu.)

Je, unaweza kutumia uta?

(Je, mnaweza kutumia nyuta?)

Alitengeneza uta.

(Walitengeneza nyuta.)