Mifano 100 ya nomino za makundi

Posted by:

|

On:

|

Nomino za Makundi/Jamii

Nomino za makundi au jamii ni majina yanayotajia mkusanyiko wa vitu, watu au wanyama.

Mifano ya nomino za makundi

Hizi ni mifano zaidi ya 100 ya nomino za makundi ya watu, vitu na wanyama.

Mifano ya nomino za makundi ya watu

Kikosi cha askari

Mkururo wa watoto

Halaiki ya watu

Mlolongo wa watu

Msafara wa watu

Umati wa watu

Baraza la wazee

Sherehe ya harusi

Baraza la mawaziri

Jamii ya watu

Hadhara ya watu

Sisisi ya watu

Sufufu ya watu

Msafara wa watu

Halmashauri ya shule

Mzengwe wa wagomaji

Kaumu ya watu

Kikoa cha waimbaji

Kilinge cha wachawi

Kilinge cha waganga

Kigaro cha wasingiziaji

Kigaro cha wasengenyaji

Kigaro cha wazushi

Kambi ya wanajeshi

Jopo la waandishi

Paneli ya majaji

Genge la vibarua

Genge la wezi

Sherehe ya mazishi

Sherehe ya kitamaduni

Mifano ya nomino za makundi ya vitu

Shada la maua

Funda la maji

Pakacha la matunda

Jozi ya viatu

Jozi ya soksi

Jozi ya vipuli

Jozi ya karata

Tonge la ugali

Shungi la nywele

Tuta la nywele

Bunda la noti

Bustani la maua

Mkungu wa ndizi

Dazeni ya mayai

Dazeni ya matunda

Dazeni ya vikombe

Taarifa za Habari

Safu ya milima

Seti ya Sahani

Seti ya vikombe

Seti ya fanicha

Sharafa la ndevu

Bunda la karatasi

Biwi la takataka

Biwi la kwekwe

Biwi la magugu

Biwi la simanzi

Doti la leso

Doti la kanga

Mtungo wa maua

Koja la maua

Koja la mawaridi

Kichaa cha matunda

Kichaa cha mboga

Kichaa cha funguo

Chane la ndizi

Chane la nafaka

Chemchemi ya maji

Jaa la takataka

Jaa la magugu

Jaa la kwekwe

Thurea ya nyota

Msitu wa miti

Mlolongo wa magari

Jamii ya miti

Kimba la mavi

Kitita cha kuni

Kichaka cha miti

Shuke la nafaka

Shazi la nafaka

Mnofu wa nyama

Tanuri la chokaa

Tone la damu

Kifurushi cha nguo

Karne ya miaka

Korija ya shanga

Korija ya blanketi

Korija la magunia

Korija la mablanketi

Korija la vitambaa

Kopo la uji

Kopo la chai

Kopo la kahawa

Kanzi la maharagwe

Kanzi la mahindi

Kanzi la ngano

Kanzi la mpunga

Robota la pamba

Robota la mitumba.

Jora la bafta

Jora la vitambaa

Jora la vitenge

Mifano ya nomino za makundi ya wanyama

Zizi la ng’ombe

Mzinga wa nyuki

Bumba la nyuki

Wingu la nzige

Msafara wa siafu

Hombo la samaki.

Mtungo wa samaki.

Tumbi la Samaki

Jamii ya vifaranga

Comments are closed.