Nahau 200 na maana zake

Posted by:

|

On:

|

Hizi hapa ni nahau 200 na maana zake. Mwishoni wa nahau hizi utapata nahau 200 na maana zake pdf ya kudownload.

Nahau 200 na maana zake


Acha ndarire

 • Acha mzaha
 • Acha upuuzi

Achana na ukapera

 • Kuoa

Aga dunia

 • Fariki dunia

Akili fugutu

 • Akili isiyo na utulivu
 • Akili isiyo na akili

Amelala fee

 • Amekufa

Amelala fofofo

 • Amelala kwa kina

Amempa kisogo pia kichogo

 • Amemuacha kabisa

Amepata jiko

 • Amepata mke
 • Amepata familia

Ameponea kwenye tundu la sindano

 • Ameepuka hatari kubwa
 • Amefanikiwa kwa bahati

Ameula wa chuya pia chua

 • Amekula kitu kibaya
 • Amepata hasara

Amevaa miwani

 • Amelewa

Ana mdomo mchafu

 • Anaongea maneno machafu
 • Anaongea uongo

Changa bia

 • Fanya ushirikiano

Changanya maneno

 • Sema maneno bila mpangilio
 • Sema maneno bila maana

Changanya macho

 • Zuia macho ya mtu
 • Mdanganye mtu

Changanya miguu

 • Ondoka eneo hili

Chanja au pigwa uchale

 • Agua au zindika mtu kwa wembe

Cheza upatu

 • Fanya jambo kwa bahati
 • Fanya jambo bila mpangilio

Cheza rafu

 • Fanya jambo kwa hila
 • Fanya jambo kwa ujanja

Chezea mtu shere

 • Mdhihaki mtu
 • Mcheka mtu

Chomea utambi

 • Chongea

Chonga mdomo

 • Sema maneno mabaya
 • Sema maneno ya kuudhi

Dafu la urambe

 • Jambo zuri sana
 • Jambo la thamani sana

Onga la dafu

 • Jambo lisilo na maana
 • Jambo lisilo na thamani

Fua dafu

 • Fanya jambo gumu
 • Fanya jambo lisilowezekana

Enda mvange

 • Mambo kuharibika.

Enda depo

 • Nenda gerezani.

Enda kinyume

 • Fanya jambo kinyume na matarajio.

Enda masia

 • Nenda kwa miguu.

Enda matiti

 • Nenda haraka.

Enda mbago

 • Nenda mahali pasipojulikana.

Enda mbio

 • Kimbia haraka.

Enda mkoleni

 • Nenda unyangoni.

Enda mvange

 • Nenda mahali pa mbali sana.

Enda pepe

 • Nenda mbali sana.

Enda pewa

 • Enda kombo.

Enda telki

 • Nenda kwa kasi sana.

Enda uani

 • Nenda chuoni.

Enda upogo

 • Haribika.

Fanya fitina

 • Fanya hila au ujanja ili kuharibu mambo ya mtu mwingine.

Fariki dunia

 • Fanya roho kuondoka mwilini.

Fanya hima

 • Fanya jambo haraka.

Fanya mzaha

 • Sema jambo la kuchekesha au la kijinga.

Fanya ushabaki

 • Fanya jambo kwa ajili ya kujifurahisha.

Fanyia stihizai

 • Fanya jambo la kumdhihaki mtu.

Ficha kucha

 • Fanya jambo kwa siri.

Finya jicho

 • Fanya jambo kwa siri.

Fua dafu

 • Fanya jambo lisilowezekana.

Finya uso

 • Fanya jambo kwa siri.

Funga uchumba

 • Anza mahusiano ya kimapenzi na mtu.

Gofu la mtu

 • Mtu anayemtegemea mtu mwingine kwa kila kitu.

Gwiwa na gogoo

 • Watu wasioelewana.

Hamu na ghamu

 • Tamaa ya kutaka jambo.

Hana kaba ya ulimi

 • Mtu anayesema chochote bila kujali.

Ingia mafa

 • Rithi familia ya marehemu ndugu yako.

Ingia mwezini

 • Kupata hedhi.

Ingiwa na baridi

 • Kuhisi hofu sana.

Ona baridi

 • Kuhisi huzuni au kukata tamaa.

Jamvi la wageni

 • Malaya.

Kunja jamvi

 • Hitimisha.

Jipalia makaa

 • kujiletea matatizo.

Kanyaga chechegua

 • Sahau.

Kata mtungi

 • Kunywa pombe sana.

Kata usemi

 • Kumkatiza mtu asiseme.

Kata kamba

 • Kufariki.

Kata shauri

 • Kufanya uamuzi.

Kaza roho

 • Kuwa na nguvu ya kuvumilia.

Kaza mwendo

 • Kuharakisha mwendo.

Kaza kamba

 • Kufanya kazi kwa bidii.

Kichwa kigumu

 • Mtu asiyebadilisha mawazo yake.

Kipendaroho hula nyama mbichi

 • Mtu anayekubali kila kitu, hata kama ni kibaya.

Kufa kibudu

 • Kufa kwa mnyama bila kuchinjwa akiwa mdogo.

Kufa moyo

 • Kukata tamaa.

Kufa maji

 • Kufa kwa kuzama.

Kufa upinda

 • Kufa kwa kawaida.

Kula mbwende

 • Pata raha.

Kula muku

 • Ongenza nguvu.

Kula mwande

 • Kosa kitu.

Kula ngambi

 • Fanya makubaliano.

Vunja ngambi

 • Tangua makubaliano.

Kula vinono

 • Kufurahia maisha.

Kula yamini

 • Kuahidi kwa dhati.

Kula sago

 • Kucheza ngoma.

Kunjua uso

 • Tabasamu.

Kuwa ange

 • Kuwa tayari.

Kuwa na staha

 • Kuwa na heshima.

Kwenda dalji

 • Kutembea kwa madaha.

Lala chali pia kichalichali

 • Lala mgongo chini.

Lamba kisogo

 • Kudharau mtu.

Lewa chakari

 • Kuwa mlevi.

Lewa madaraka

 • Tumia madaraka vibaya.

Maana finye

 • Hakuna maana.

Uwezo finye

 • Hakuna uwezo.

Mambo yamekwenda upande

 • Mambo yameenda vibaya.

Mcha Mungu

 • Mtu anayemcha Mungu.

Mtoto wa kikopo

 • Mtoto asiye na adabu.

Namba wani

 • Namba moja.

Nenda haja

 • Nenda chooni.

Ngoja kikonzo

 • Subiri sana.

Ng’oa nanga

 • Anza safari.

Tia nanga

 • Anza kazi.

Ona kiu

 • Kuwa na kiu.

Paliza ugomvi

 • Sababisha ugomvi

Palia makaa

 • Kujiletea taabu

Pamba moto

 • Kufanya kazi kwa bidii

Pata chai

 • Kupata malipo

Toa chai.

 • Kutoa malipo

Pata kiwewe

 • Kuwa na hofu

Peleka ubani

 • Kutoa machango

Peleka tende Manga

 • Peleka kitu mahali kilipo kwa wingi

Pewa notisi

 • Pewa taarifa

Piga pasi.

 • Nyosha nguo

Piga bangu

 • Chochea vita

Piga chafya

 • Enda chafya

Piga chuku

 • Sema uongo

Piga dunga

 • Fanyia mtu uchawi

Piga fuadi konde

 • Kuwa shujaa

Piga kambi

 • Kukaa mahali kwa muda

Vunja kambi

 • Kuondoka mahali

Piga kijembe

 • Kumtukana mtu

Piga kikumbo

 • Kumsukuma mtu

Piga matuta

 • Tengeneza matuta

Piga mayowe

 • Kupiga kelele

Piga mbizi

 • Kuingia kwa maji

Piga mbweu

 • Kunyamba

Piga ngoma ndani ya maji

 • Kufanya kazi bure

Piga ngoto

 • kupiga konzi

Piga pambaja

 • kumkumbatia mtu kwa upendo

Piga ramli

 • kutabiri matukio yajayo

Piga siahi

 • Piga kelele

Piga sulu kisu

 • kuandaa

Piga ubao

 • Elea juu ya maji

Piga unyende

 • Piga kelele

Piga hatua

 • kusonga mbele

Piga chabo

 • kutazama jambo kwa siri

Piga mtindi

 • Kunywa pombe kupita kiasi

Piga ripu

 • Tengeneza plasta ya ukuta

Piga saluti

 • kuinua mkono na kunyoosha kidole gumba kwa heshima

Piga goti

 • kuinama kwa magoti kwa heshima

Piga hema, ng’oa hema

 • kufanya jambo kwa nguvu sana

Pigo majungu

 • kusema maneno mabaya kuhusu mtu mwingine

Pigwa kipapai

 • Fanyiwa uchawi

Pigwa kipopo

 • Pigwa na watu wengi

Pigwa na butaa

 • Kushangaa.

Pigwa na bumbuazi

 • Shangaa

Pigwa urumo

 • Pitia hali ya ukata

Fungua mkoba

 • kutoa pesa

Sema kwa sauti moja

 • kukubaliana

Shika mimba, pata mimba

 • kupata ujauzito

Tia mimba

 • kumfanya mtu awe mjamzito

Zuia mimba

 • kuzuia mtu kupata ujauzito

Simama kidete

 • kusimama kwa ujasiri

Taka shufaa

 • kutaka msaada

Tanua kifua

 • Kujigamba

Tega sikio

 • Kusikiliza kwa makini

Teka nyara

 • Kuiba au kuchukua kitu bila ruhusa

Tia mbiya

 • Otesha mche

Tia chumvi

 • Kuongeza ladha au ukali

Tia fora

 • Kufanya jambo kwa ustadi au ubora

Tia mtu shemere

 • Kumteka mtu

Piga mume shemere

 • Kumzuia mume kufanya mapenzi nje ya ndoa

Tia saini

 • Kuweka alama kwenye hati ili kuthibitisha kuwa umekubali au umeona hati hiyo

Tia tohara

 • Kumfanyia tohara mtu

Pasha tohara

 • Kumfanyia tohara mtu

Tia ubani

 • Ombea

Piga ugoe

 • Kumuangusha mtu

Tia ghamu

 • Tia huzuni, hamu.

Timiza wajibu

 • Kufanya kile kinachotarajiwa kutoka kwako

Timiza hadi

 • Kufanya kile ulichoahidi.

Tiwa mbaroni

 • Kukamatwa na polisi

Toa kongwe

 • Kutoa ushauri au maelekezo

Toa ngebe

 • Kutoa dharau au kejeli

Toa tara

 • Kufanya ujeuri

Tumbua macho

 • Kufungua macho

Tunga mimba

 • Kusababisha mimba kwa mwanamke

Tupaiana maneno

 • Kugombana au kukashifuana

Ametutupa mkono

 • Amekufa

Usifanye ajizi

 • Usiwe mwepesi wa kukata tamaa au kuacha kazi

Usiwe domo

 • Usiwe mzungumzaji sana

Valia njuga

 • Jitayarishe kwa jambo fulani

Vuata ulimi

 • Kupoteza sauti au uwezo wa kuongea

Vumilia kingoto

 • Stahimili shida

Vunja sheria

 • Kufanya jambo lisiloruhusiwa na sheria.

Vunja ndoa

 • Kusitisha ndoa.

Vunja ungo

 • Pata hedhi kwa mara ya kwanza.

Vunja rekodi

 • Kufanya jambo kwa mara ya kwanza au kwa njia bora zaidi kuliko mtu mwingine.

Vunja moyo

 • Kukatisha tamaa.

Piga moyo konde

 • Kujitia moyo ili kukabiliana na jambo gumu.

Weka ahadi

 • Kuahidi kufanya jambo fulani.

Vunja ahadi

 • Kushindwa kufanya jambo ambalo umeahidi kufanya.

Timiza ahadi

 • Kufanya jambo ambalo umeahidi kufanya.

Weka akiba

 • Kutunza pesa kwa ajili ya matumizi ya baadaye.

Weka deko

 • Kasirikia moyoni ukinuia kulipiza kisasi.

Weka fundo rohoni

 • Kuwa na kinyongo.

Weka kimada

 • Kuwa na mpenzi wa siri.

Zinza kichwa

 • Kuwa na kiburi.

Nahau 200 na maana zake pdf

Comments are closed.