Mungu ni pendo lyrics na maana ya Mungu ni upendo

Posted by:

|

On:

|

,

Mungu ni pendo lyrics

[Verse 1]

Mungu ni pendo, apenda watu

Mungu ni pendo anipenda

[Chorus]

Sikilizeni furaha yangu

Mungu ni pendo anipenda

[Verse 2]

Nilipotea katika dhambi

Nikawa mtumwa wa shetani

[Verse 3]

Akafa Yesu kanikomboa

Yeye kanipa kuwa huru

[Verse 4]

Sababu hii namtumikia

Namsifu yeye siku zote

Maana ya Mungu ni upendo

Msemo wa “Mungu ni upendo” unatokana na kifungu cha Biblia katika 1 Yohana 4:7-8: “ Wapenzi, na mpendane; kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa, hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo.”

Inamaanisha upendo unatoka kwa Mungu: Fungu hili linaanza kwa kudai kwamba chanzo cha upendo ni Mungu. Sio tu sifa ya Mungu; ni kipengele cha msingi cha asili yake. Upendo wote wa kweli hutoka kwa Mungu.

Mistari mingine ya biblia inayosema “Mungu ni upendo”

1 Yohana 4:8: “Yeye asiyependa hamjui Mungu, kwa sababu Mungu ni pendo.”

Mstari huu unasema moja kwa moja kwamba upendo ni sehemu muhimu ya asili ya Mungu, na wale wanaomjua Mungu kweli wataonyesha upendo.

1 Yohana 4:16: “Kwa hiyo tunajua na kutegemea upendo alio nao Mungu kwetu sisi. Mungu ni upendo, na mtu mwenye upendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake.”

Mstari huu unasisitiza kwamba kuelewa na kuamini katika upendo wa Mungu ni muhimu, na wale wanaoishi katika upendo wako katika uhusiano wa karibu na Mungu.

Yohana 3:16: “Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu kiasi cha kumtoa Mwanae pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele.”

Hiki ni kifungu kinaojulikana zaidi, kinaangazia upendo wa Mungu kama msukumo wa kumtuma Yesu kwa wokovu wa wanadamu.

Warumi 8:38-39: “38 Kwa maana nina hakika kuwa, si kifo wala uzima; si malaika wala mashetani; si mambo ya sasa wala mambo yajayo au mamlaka nyingineyo yote; 39 si mambo yaliyo juu wala yaliyo chini sana; wala hakuna kitu kingine chochote kati ya vitu vyote alivyoumba Mungu kitakachoweza kututenga na upendo wa Mungu ulio ndani ya Kristo Yesu Bwana wetu.”

Kifungu hiki kinasisitiza hali isiyotenganishwa na ya kudumu ya upendo wa Mungu kwa watu wake.

Waefeso 2:4-5: “4 Lakini Mungu, ambaye ana huruma nyingi, kutokana na upendo wake mkuu ambao alitupenda nao, 5 japokuwa tulikuwa bado tumekufa kiroho kwa sababu ya makosa yetu, alitufanya tuwe hai pamoja na Kristo Yesu. Mmeokolewa kwa neema.”

Hapa, upendo wa Mungu umeunganishwa na rehema na neema yake, ikionyesha jinsi wokovu ni onyesho la upendo wake.

Sefania 3:17: “BWANA, Mungu wako, yuko katikati yako shujaa awezaye kuokoa; Atakushangilia kwa furaha kuu, Atakutuliza katika upendo wake, Atakufurahia kwa kuimba.”

Mstari huu unaonyesha upendo wa Mungu kama chanzo cha furaha, ukiangazia hali ya huruma na kujali ya upendo wake.