Majina ya watoto wa kiume kwenye biblia

Posted by:

|

On:

|

Haya ni majina ya watoto wa kiume kutoka kwa biblia. Haya majina yako katika Kiingereza na Kiswahili.

Majina ya watoto wa kiume kwenye biblia

Majina ya kiume ya Biblia (English)Majina ya kiume ya Biblia (Swahili)
AaronHaruni
AbaddonAbadoni
AbdielAbdiel
AbelHabili
AbiahAbiah
AbnerAbneri
AbrahamIbrahimu
AbramAbramu
AdamAdamu
AdinoAdino
AdlaiAdlai
AndrewAndrew
AeneasEnea
AhadAhad
AlpheusAlpheus
AmalAmal
AmosAmosi
BarakBaraka
BalthazarBalthazar
BartholamewBartholomayo
BenjaminBenyamini
BoazBoazi
CalebKalebu
CainKaini
DariusDario
DanielDanieli
DavidDaudi
DathanDatan
ElijahEliya
EbenezerEbenezer
EliEli
EzekielEzekieli
EzraEzra
ElamElamu
ElonEloni
EmmanuelEmmanuel
EsauEsau
EthanEthan
GabrielGabriel
GideonGideoni
GadGadi
GileadGileadi
GomerGomeri
HavilahHavilah
HezekiahHezekia
HoseaHosea
IshmaelIshmaeli
IsaacIsaka
IsraelIsraeli
IchabodIchabod
JadonJadoni
JacobYakobo
JabinJabin
JethroYethro
JobYob
JoabYoabu
JoahJoah
JoelYoeli
JonahYona
JoramJoram
JordanYordani
JosephJoseph
JoshuaYoshua
JudeYuda
JudasYuda
JonasJonas
JonathanYonathani
JosiahYosia
JaphethYafethi
JaredJared
JeremiahYeremia
JerichoYeriko
JephthahYeftha
JehoiakimYehoyakimu
JehoshaphatYehoshafati
JehuYehu
JehoramYehoramu
JehoiachinYehoyakini
JamesJames
JesseJesse
JavanJavani
JohnYohana
JesusYesu
JothamYothamu
JudeaYudea
JasonJason
JabezYabesi
KenanKenan
KemuelKemueli
KishKish
LabanLabani
LaelLaeli
LukeLuka
LucasLucas
LemuelLemueli
LeviLawi
MahlonMahlon
MordecaiMordekai
MatthewMathayo
MarkWeka alama
MosesMusa
MichaelMikaeli
MicahMika
NathanNathan
NoahNuhu
NeboNebo
NadabNadabu
ObedObed
OphirOfiri
HoseaOhsea
OmarOmar
PeterPeter
PaulPaulo
PhilipPhilip
PhilemonFilemoni
PhineasPhineas
PharezPharez
RaphaelRaphael
ReubenReubeni
ReuelReueli
RufusRufo
RamRam
SethSeth
SimonSimon
SamuelSamweli
SaulSauli
SolomonSulemani
SilasSila
ShararSharar
SilvanusSilvanus
StephenStefano
ThomasThomas
TimothyTimotheo
TitusTito
TobiahTobia
TobiasTobias
TirasTiras
ThaddeusThaddeus
TheophilusTheofilo
TobitTobiti
TimonTimon
UriahUria
UzziUzi
ZaccaiZakai
ZebZeb
ZionSayuni
ZekeZeke
ZimriZimri
ZebulonZebuloni