Alarm Ministries – Mungu ni Yule Yule Lyrics Na Jumbe Muhimu

Posted by:

|

On:

|

Hapa utapata Mungu ni Yule Yule Lyrics by Alarm Ministries. Mwishoni utapata jumbe muhimu kutoka kwa huu wimbo na vifungu vya biblia vinavyohusiana na huu wimbo.

Mungu ni Yule Yule Lyrics – Alarm Ministries

Mungu ni yule yule

Jana hata leo oh-ooh

Milele habadiliki

Yeye ni yule yule

Mungu ni yule yule

Jana hata leo oh-ooh

Milele habadiliki

Yeye ni yule yule

Mungu Mungu ni yule yule

Jana hata leo

Milele habadiliki

Yeye ni yule yule

Amini neno lake

Alilosema nawe

Hata hakawii

Ni kweli atatimiza

Ijapo sisi twabadilika

Yeye ni yule yule

Jana hata leo 

Mungu wetu ni yule yule

Wo wo wo wo wooh

Mungu ni yule yule

Mungu Mungu ni yule yule

Jana hata leo

Milele habadiliki

Yeye ni yule yule

Ujumbe kutoka kwa “Mungu ni Yule Yule”

Maneno ya wimbo “Mungu ni Yule Yule” yanawasilisha ujumbe kadhaa muhimu, kama vile:

Kutobadilika kwa Mungu

Wimbo unaanza kwa kutangaza kwamba Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Huu ni ukweli wa msingi wa imani ya Kikristo.

* “Mungu ni yule yule jana hata leo oh-ooh milele habadiliki yeye ni yule yule”

* “Amini neno lake alilosema nawe hata hakawii ni kweli atatimiza”

Kuegemea kwa Mungu

Wimbo huu pia unasisitiza kutegemewa kwa Mungu. Ahadi za Mungu ni hakika, naye atatimiza ahadi zake sikuzote. Huu ni ukumbusho wenye nguvu kwamba tunaweza kumwamini Mungu, hata wakati mambo hayana uhakika.

* “Amini neno lake alilosema nawe hata hakawii ni kweli atatimiza”

* “Ijapo sisi twabadilika yeye ni yule yule”

Wito wa kumtumaini Mungu

Wimbo unaisha kwa wito wa kumtumaini Mungu. Tunaweza kupata amani na uhakika kwa kujua kwamba Mungu yuko pamoja nasi daima, na kwamba hatatuacha kamwe.

* “Jana hata leo Mungu wetu ni yule yule”

Vifungo vya biblia kuhusu huu wimbo

  • Mungu si mtu, aseme uongo, wala si binadamu, abadili nia yake! Je, ataahidi kitu na asikifanye, au kusema kitu asikitimize? (Hesabu 23:19)
  • Kwa kuwa mimi, BWANA, sina kigeugeu; ndio maana ninyi hamkuangamizwa, enyi wana wa Yakobo. (Malaki 3:6)
  • Mtumaini Mwenyezi-Mungu kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Umtambue Mungu katika kila ufanyalo, naye atazinyosha njia zako. (Methali 3:5-6)
  • Lakini Mungu anaudhihirisha upendo wake kwetu kwamba: tulipokuwa tungali wenye dhambi, Kristo ali kufa kwa ajili yetu. (Warumi 5:8)
  • BWANA, mkombozi wako, mtakatifu wa Israeli, asema hivi; Mimi ni BWANA, Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. (Isaya 48:17)