Christopher Mwahangila: Yesu Bado Ni Baba na Mafunzo

Posted by:

|

On:

|

Hapa kuna Yesu Bado Ni Baba Lyrics by Christopher Mwahangila. Mwishoni pia utapata mafunzo kutoka kwa lyrics na vifungu vya biblia vinavyohusiana na huu wimbo.

Yesu Bado Ni Baba Lyrics

Yesu ninakutegemea

Wewe ndiwe Baba yangu

Yesu ninakutegemea

Wewe ndiwe Baba yangu

Yesu ninakutegemea

Wewe ndiwe Baba yangu

Yesu ninakutegemea

Wewe ndiwe Baba yangu

Yesu wewe ndiwe Baba yangu

Yesu wewe ni mwalimu wangu

Yesu wewe kiongozi wangu

Yesu wewe tumaini langu

Yesu ninakutegemea

Wewe ndiwe Baba yangu

Hata majaribu yajaponisonga

Yesu ni Baba yangu, Baba

Hata magumu yakiwa makubwa

Bado ni Baba yangu, wewe

Hata magonjwa yajaponitikisa

Bado ni Baba yangu, Yesu

Nijapotukanwa, na kudharauliwa

Bado ni Baba yangu, Yesu

Nitupwe gerezani, ndugu wanikimbie

Bado ni Baba yangu, Yesu

Yesu wewe ndiwe Baba yangu

Yesu wewe ni mwalimu wangu

Yesu wewe kiongozi wangu

Yesu wewe tumaini langu

Yesu ninakutegemea

Wewe ndiwe Baba yangu

Ninapotembea kwenye njia nii

Baba wapo wakorofi

Malengo yao

Ninase kwenye tanzi zao

Wanipige kwa mawe, Baba

Najua ahadi zako ni kweli, Baba

Mimi nategemea kutoka kwako mungu

Wewe ulisema

Watakuja kwa njia moja

Utawatawanya kwa njia saba

Simama nipigie hawa, nipigie hawa

Maana wewe ni Baba yangu

Simama nipigie hawa

Ninakutegemea wewe Yesu, Baba

Yesu ninakutegemea

Wewe ndiwe Baba yangu

Yesu ninakutegemea

Wewe ndiwe Baba yangu

Yesu wewe ndiwe Baba yangu

Yesu wewe ni mwalimu wangu

Yesu wewe kiongozi wangu

Yesu wewe tumaini langu

Yesu ninakutegemea

Wewe ndiwe Baba yangu

Yesu wewe ndiwe Baba yangu

Yesu wewe ni mwalimu wangu

Yesu wewe kiongozi wangu

Yesu wewe tumaini langu

Yesu ninakutegemea

Wewe ndiwe Baba yangu

Mafunzo kutoka kwa “Yesu Bado Ni Baba Lyrics”

Mtegemee Yesu

“Yesu ninakutegemea, Wewe ndiwe Baba yangu.”

Maneno haya yanaonyesha tegemeo la kina kwa Yesu kama chanzo kikuu cha mwongozo na msaada.

Wafilipi 4:19: Na Mungu wangu atawapeni ninyi kila kitu mnachohitaji kwa kadiri ya utajiri wake mtukufu katika Kristo Yesu.

Kubali nafasi za Yesu katika maisha yetu

“Yesu wewe ni mwalimu wangu, Yesu wewe kiongozi wangu, Yesu wewe tumaini langu.”

Maneno haya yanamtambua Yesu kama mwalimu, kiongozi, na tumaini ambalo mwimbaji anategemea.

Mathayo 23:8: Lakini nyinyi msiitwe kamwe ‘Mwalimu,’ maana mwalimu wenu ni mmoja tu, nanyi nyote ni ndugu.

Mwamini Yesu hata unapokutana na changamoto

“Hata majaribu yajaponisonga, Yesu ni Baba yangu, Baba.”

Maneno hayo yanaonyesha kumwamini Yesu kama Baba, hata anapokabiliwa na majaribu na magumu.

Zaburi 46:1: Mungu ni kimbilio letu na nguvu yetu; yeye ni msaada wetu daima wakati wa taabu.

Dumisha imani thabiti

“Nijapotukanwa, na kudharauliwa, Bado ni Baba yangu, Yesu.”

Maneno haya yanakazia imani isiyoyumbayumba katika Yesu, hata katikati ya matusi na kutendewa vibaya.

1 Wakorintho 16:13: Kesheni; simameni imara katika imani, muwe shujaa na hodari.

Kuna ulinzi na uhakika ndani ya Yesu

“Simama nipigie hawa, nipigie hawa, Maana wewe ni Baba yangu.”

Maneno haya yanaonyesha imani katika ulinzi wa Mungu, yakitafuta kuingilia kati Kwake dhidi ya wapinzani.

Zaburi 32:7: Wewe ndiwe kinga yangu; wewe wanilinda katika taabu. Umenijalia shangwe za kukombolewa.