Joel A. Iwaga: Mimi ni wa juu lyrics na mafunzo

Posted by:

|

On:

|

Hapa chini kuna “Mimi ni wa juu lyrics” by Joel A. lwaga. Mwishoni utapata jumbe za kukutia moyo na vifungu vya biblia vinavyohusiana na huu wimbo.

Mimi ni wa juu lyrics

Kuna wakati wa giza

Mbele sioni najiuliza

Mbona kama hizi shida

Zimekawia kuisha

Katikati ya maswali

Nasikia sauti ndani

Imebeba ujasiri

Ikinitaka nikiri nikisema

Mimi ni wa juu, mimi ni wa juu

Mimi ni wa juu, juu sana

Mimi ni wa juu, mimi ni wa juu

Mimi ni wa juu, juu sana

Sitafsiriwi kwa haya, machozi na magumu

Mimi ni mshindi tu, kamusi ndiye Mungu

Haijalishi ni giza, yeye ni nuru yangu

Nitashinda hii vita na yote yatakwisha

Ntasimama tena, ntainuka tena

Mimi ni wa juu tu, mimi ni wa juu tu

Ntasimama tena, ntainuka tena

Mimi ni wa juu tu, mimi ni wajuu tu

Mimi ni wa juu, mimi ni wajuu

Mimi ni wa juu, juu sana

Mimi ni wa juu, mimi ni wajuu

Mimi ni wa juu, juu sana

Nawaza yaliyo (juu)

Nawaza yaliyo (juu)

Nawaza yaliyo (juu)

Juu sana

Nawaza yaliyo (juu)

Nawaza yaliyo (juu)

Nawaza yaliyo (juu)

Juu sana

Mimi ni wa juu, mimi ni wajuu

Mimi ni wa juu, juu sana

Mimi ni wa juu, mimi ni wajuu

Mimi ni wa juu, juu sana

Sitafsiriwi kwa haya, machozi na magumu

Mimi ni mshindi tu, kamusi ndiye Mungu

Jumbe na vifungu vya biblia kutoka kwa Mimi ni wa juu lyrics by Joel A. Iwanga

Kushinda giza na changamoto

Kuna wakati wa giza, Mbele sioni najiuliza, Mbona kama shida hizi, Zimekawia kuisha.”

Maneno hayo yanawasilisha ujumbe wa kukabiliana na nyakati ngumu na kuhoji ni lini changamoto zitaisha, lakini pia zinaonyesha imani kwamba hatimaye zitapita.

2 Wakorintho 4:18: Kwa maana hatuweki mawazo yetu kwenye vitu vinavyoonekana bali kwenye vitu visivyoonekana. Maana vile vinavyoonekana ni vya muda mfupi, lakini vile visivyoonekana vinadumu milele.

Kujiamini katika mwongozo wa Mungu

“Nasikia sauti ndani, Imebeba ujasiri, Ikinitaka nikiri nikisema, Mimi ni wa juu, mimi ni wa juu.”

Kuna ujasiri katika kusikia sauti ya ndani na kuamini Mungu.

Yoshua 1:9: Kumbuka kuwa mimi nimekuamuru uwe imara na hodari. Usiogope wala usifadhaike kwa kuwa mimi Mwenyezi-Mungu, Mungu wako, niko pamoja nawe popote uendapo.

Tangazo la Ushindi:

“Sitafsiriwi kwa haya, machozi na magumu, Mimi ni mshindi tu, kamusi ndiye Mungu.”

Maneno haya yanatangaza ushindi unaopatikana kwa Mungu kupitia kwa mwana wake.

1 Wakorintho 15:57: Lakini, Mungu ashukuriwe! Yeye anatupa tia ushindi kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo.

Uvumilivu na kuinuka tena

“Ntasimama tena, ntanuka tena, Mimi ni wa juu tu.”

Maneno haya yanaonyesha dhamira ya kusimama na kuinuka tena, unapokabiliwa na changamoto maishani.

Mika 7:8: Usifurahi juu yangu, Ee adui yangu; niangukapo, nitasimama tena; nikaapo gizani, BWANA atakuwa nuru kwangu.

Mungu kama chanzo cha nuru

“Haijalishi ni giza, yeye ni nuru yangu, Nitashinda hii vita na yotetakwisha.”

Licha ya kukabiliwa na giza, haya maneno yanasisitiza imani katika Mungu kama chanzo cha nuru.

Zaburi 27:1: Mwenyezi-Mungu ni mwanga wangu na wokovu wangu, ni nani nitayemwogopa? Mwenyezi-Mungu ni ngome ya maisha yangu, sitamwogopa mtu yeyote.