Kaa nami ni usiku tena lyrics na mafunzo

Posted by:

|

On:

|

Hapa utapata Kaa Nami Lyrics (Abide With Me). Mwishoni utapata jumbe muhimu kutoka kwa huu wimbo na vifungu vya biblia vinavyohusiana na huu wimbo.

Kaa nami ni usiku tena lyrics

Kaa nami, ni usiku tena;

Usiniache gizani, Bwana

Msaada wako haukomi;

Nili peke yangu, kaa nami.

Siku zetu hazikawi kwisha;

Sioni la kunifurahisha;

Hakuna ambacho hakikomi,

Usiye na mwisho kaa nami.

Nina haja nawe kila saa:

Sina mwingine wa kunifaa

Mimi nitaongozwa na nani

Ila wewe? Bwana kaa nami.

Sichi neno uwapo karibu;

Nipatalo lote, si taabu;

Kifo na kaburi haviumi;

Nitashinda kwako, kaa nami.

Nilalapo nikuone wewe,

Gizani mote nimulikiwe;

Nuru za mbinguni hazikomi,

Siku zangu zote; kaa nami.

Jumbe kutokana na wimbo “Kaa Nami”

Maneno ya wimbo “Kaa Nami” huwasilisha ujumbe kadhaa muhimu, kama vile:

Uhitaji wa uwepo wa Mungu

Wimbo unaanza na kilio cha uwepo wa Mungu. Mwimbaji anajihisi mpweke na ana hofu, na anahitaji Mungu awe pamoja naye.

*Kaa nami, ni usiku tena; Usiniache gizani, Bwana”

*Nili peke yangu, kaa nami

“Sina mwingine wa kunifaa”

Uhakikisho wa uwepo wa Mungu

Wimbo huu kisha unaendelea kumhakikishia mwimbaji kwamba Mungu yuko pamoja naye daima. Upendo wa Mungu na uwepo wake ni wa kudumu, hata katikati ya giza na hofu.

* “Msaada wako haukomi”

* “Usiye na mwisho kaa nami”

* “Nitaongozwa na nani ila wewe?”

Wito wa kukaa ndani ya Mungu

Wimbo unaisha kwa wito wa kukaa ndani ya Mungu. Mwimbaji anawahimiza wengine kutafuta uwepo wa Mungu na kutumaini upendo wake.

* “Sichi neno uwapo karibu”

* “Nitashinda kwako”

* “Nuru za mbinguni hazikomi”

Vifungu vya bibilia kuhusu “Kaa Nami”

  • Kwa hiyo tunajua na kutegemea upendo alio nao Mungu kwetu sisi. Mungu ni upendo, na mtu mwenye upendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. (1 Yohana 4:16)
  • Basi, usiogope, mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike, mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia; nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi. (Isaya 41:10)
  • Kila mtu anayeamini kwamba Yesu ndiye Kristo, ni mtoto wa Mungu; na kila ampendaye mzazi wa mtoto, humpenda pia na mtoto wa mzazi huyo. (1 Yohana 5:1)
  • Wafundisheni kushika maagizo yote niliyowapeni. Nami nipo pamoja nanyi siku zote; naam, mpaka mwisho wa nyakati. (Mathayo 28:20)
  • Mungu ni roho na wote wanaomwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli.  (Yohana 4:24)