Kwaya ya Ambassadors of Christ: Ni Kwa Nini Lyrics na Mafunzo

Posted by:

|

On:

|

Hapa chini kuna “Ni kwa nini lyrics” by kwaya ya Ambassadors of Christ. Mwishoni utapata jumbe za kukutia moyo na vifungu vya biblia vinavyohusiana na huu wimbo.

Ni kwa nini lyrics

Ni kwanini umeyaruhusu,

Ee Mungu mwenyezi

Yatusononeshe moyoni

Kwanini unaruhusu

Ona haya machozi; Tazama tunavyolia

Twajiuliza sana Bwana

Ni kwanini uliyaruhusu

Nikumbukapo usiku huo

Usiku wa huzuni nyingi

Ulipokubali Bwana kwamba

Wenzetu wapumzike

Najiuliza moyoni,

Kwanini Bwana Mwenyezi

umeruhusu tusononeshwe kiasi

Mlipuko ni ghafla

Tulipovamiwa na mauti

Bwana ulimruhusu ndugu Gautane

Aiage dunia

Ndugu Amosi, Mansi kijana mnyenyekevu

Twawakumbuka wote – hatutawasahau

Twahuzunika Bwana, tena nawe wajua

Lakini kwa hayo yote

Chukuliwa kwa matendo mema

Uliyoyakubali wale watumishi wako

Wayatende katika siku hizo

Chache za maisha

Twayakumbuka matendo yenu

Mema yasiyoelezeka

Mliotena duniani

Twawakumbuka tulivyoishi vizuri

Kwa muda mlikuwa nasi; hatutawasahau

Jumbe na vifungu vya biblia kutoka kwa ni kwa nini lyrics

Muulize Mungu wakati wa huzuni:

“Ni kwanini umeyaruhusu, Ee Mungu mwenyezi Yatusononeshe moyoni Kwanini unaruhusu”

Maneno haya yanaeleza maswali ya kutoka moyoni kwa Mungu wakati wa huzuni, yakiuliza kwa nini Ameruhusu maumivu na huzuni.

Zaburi 10:1: Ee Mwenyezi-Mungu, mbona wasimama mbali? Kwa nini wajificha wakati tumo taabuni?

Kuzingatia hasara na huzuni:

“Ona haya machozi; Tazama tunavyolia Twajiuliza sana Bwana Ni kwanini uliyaruhusu”

Maneno haya yanaangazia machozi, huzuni, na maswali ya kina kuhusu ruhusa ya Mungu kwa huzuni.

Zaburi 34:18: Mwenyezi-Mungu yu karibu na waliokufa moyo; huwaokoa wote waliokata tamaa kabisa.

Tafuta ufahamu katika msiba:

“Najiuliza moyoni, Kwanini Bwana Mwenyezi umeruhusu tusononeshwe kiasi Mlipuko ni ghafla Tulipovamiwa na mauti”

Maneno haya yanapambana na kutafuta ufahamu kutoka kwa Mungu wakati wa misiba na kifo cha ghafla.

Tambua mpango wa Mungu katika huzuni:

“Twahuzunika Bwana, tena nawe wajua Lakini kwa hayo yote Chukuliwa kwa matendo mema Uliyoyakubali wale watumishi wako”

Licha ya huzuni hiyo, maneno ya wimbo huo yanakiri kwamba Mungu anajua maumivu, na wanaamini kwamba yote yanachukuliwa kulingana na mipango yake mizuri.

Warumi 8:28: Nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hutenda kazi pamoja na wote wampendao, wale ambao wameitwa kufuatana na mapenzi yake. Mungu hufanya hivyo kwa faida yao.