Martha Mwaipaja: Mimi Ni Mpitaji Lyrics na Mafunzo

Posted by:

|

On:

|

Hapa kuna Mimi Ni Mpitaji Lyrics by Martha Mwaipaja. Mwishoni pia utapata mafunzo kutoka kwa lyrics na vifungu vya biblia vinavyohusiana na huu wimbo.

Mimi Ni Mpitaji Lyrics

Mimi ni mpitaji katika dunia

Makao yangu ni kwa baba juu

Baba yangu kaniandalia makao

Alipo yeye nami ndipo niwepo

Kwa hiyo mimi ulimwenguni sio kwangu

Kwangu mimi ni kwa baba juu’

Mimi ni mpitaji katika dunia

Makao yangu ni kwa baba juu

Baba yangu kaniandalia makao

Alipo yeye nami ndipo niwepo

Kwa hiyo mimi ulimwenguni sio kwangu

Kwangu mimi ni kwa baba juu

Naishi ninajua

Nipo hapa kwa muda

Makao ya milele

Ni binguni kwa baba

Magumu yanipatayo

Yote ni ya kitambo

Nyumbani kwa baba

Kule hakuna taabu

Yeye si mwanadamu

Hatasema uwongo

Akisema mwokozi

Ni nani atapinga

Ingawa dhiki ipo

Moyoni sitahofu

Ameenda kuandaa

Anarudi kunitwaa

Nitaubeba msalaba

Hata kama ni kwa shinda

Ninajua Yesu wangu

Anarudi kunitwa

Kasema asiye na shaka

Huyo atamuona

Sina shaka na baba

Yuaja kunitwaa

Mimi ni mpitaji katika dunia

Makao yangu ni kwa baba juu

Baba yangu ‘kaniandalia makao

Alipo yeye nami ndipo niwepo

Kwa hiyo mimi ulimwenguni sio kwangu

Kwangu mimi ni kwa baba juu

Mimi ni mpitaji katika dunia

Makao yangu ni kwa baba juu

Baba yangu ‘kaniandalia makao

Alipo yeye nami ndipo niwepo

Kwa hiyo mimi ulimwenguni sio kwangu

Kwangu mimi ni kwa baba juu

Asema hatamuacha wake

Daima

Mimi nipo na baba

Sitaachwa

Yote ya dunia

Yanapita

Makao ya baba

Yadumu daima

Ninajiweka tayari

Kumgonja

Atakaporudi baba

Atanitwaa

Sitahofu nikipita

Katikati ya mateso

Nimewekewa taji

Ya ushindi mbinguni

Mimi ni wa thamani

Mbele zake baba

Hawezi kuniacha

Yupo nami daima

Mimi ni mpitaji katika dunia

Makao yangu ni kwa baba juu

Baba yangu kaniandalia makao

Alipo yeye nami ndipo niwepo

Kwa hiyo mimi ulimwenguni sio kwangu

Kwangu mimi ni Kwa baba juu

Baba, mama, kaka, dada

Wote twendeni

Tukazeni mwendo wote

Tukafike

Anakuja baba

Na ujira

Wote twendeni

Tukamuone kwa uso

Aliupenda ulimwengu

Anarudi

Wote twendeni

Tukamuone

Mimi ni mpitaji katika dunia

Makao yangu ni kwa baba juu

Baba yangu kaniandalia makao

Alipo yeye nami ndipo niwepo

Kwa hiyo mimi ulimwenguni sio kwangu

Kwangu mimi ni kwa baba juu

Mimi ni mpitaji katika dunia

Makao yangu ni kwa baba juu

Baba yangu kaniandalia makao

Alipo yeye nami ndipo niwepo

Kwa hiyo mimi ulimwenguni sio kwangu

Kwangu mimi ni kwa baba juu

Mafunzo kutoka kwa “Mimi Ni Mpitaji Lyrics”

Mtegemee Mungu

“Mimi ni mpitaji katika dunia, Makao yangu ni kwa baba juu.”

Maneno haya yanakazia hisia ya kumtegemea Mungu, yakikiri kwamba nyumba ya kweli ya mtu iko kwa Baba aliye juu.

Zaburi 73:26: Hata nikikosa nguvu mwilini na rohoni, wewe, ee Mungu, u mwamba wangu; riziki yangu kuu ni wewe milele.

Makao ya milele na Mungu

“Baba yangu kaniandalia makao, Alipo yeye nami ndipo niwepo.”

Maneno haya yanaeleza uhakikisho wa makao ya milele yaliyotayarishwa na Baba, ambapo tutakaa milele.

Yohana 14:2-3: 2: Katika nyumba ya baba yangu mna nafasi nyingi. Kama sivyo, nisingeliwaambia kwamba nakwenda kuwaandalia makao. 3 Na nikishawaandalia, nitarudi kuwachukua mkae pamoja nami; ili mahali nilipo, nanyi mpate kuwepo.

Vumilia changamoto

“Magumu yanipatayo, Yote ni ya kitambo, Nyumbani kwa baba, Kule hakuna taabu.”

Maneno hayo yanatoa wazo la kwamba magumu yanayokukabili ni ya muda tu, na makao ya kweli ni kwa Baba, ambako hakutakuwa na taabu tena.

2 Wakorintho 4:17-18: Taabu tunayopata ni kidogo, tena ya muda tu; lakini itatupatia utukufu upitao matazamio yote, utukufu ambao hauna mwisho.

Kujiamini katika kurudi kwa Kristo

“Ninajua Yesu wangu Anarudi kunitwa, Kasema asiye na shaka Huyo atamuona.”

Maneno haya yanatia ujasiri katika kurudi kwa Yesu, yakihakikisha kwamba wale wanaoamini bila shaka watashuhudia kuja kwake.

Ufunuo 22:20: Naye anayetoa ushahidi wake juu ya mambo haya asema: “Kweli naja upesi.” Amina. Njoo Bwana Yesu! Nawatakieni nyote neema ya Bwana Yesu. Amina.

Ushindi juu ya majaribu

“Nitaubeba msalaba, Hata kama ni kwa shinda, Nimewekewa taji, Ya ushindi mbinguni.”

Maneno haya yanawasilisha dhamira ya kubeba msalaba hata katika changamoto, kwa matarajio ya kupokea taji ya ushindi mbinguni.

2 Timotheo 4:7-8: 7: Nimepigana ile vita njema, nimemaliza shindano, nimeitunza imani. 8 Na sasa nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana, mwamuzi wa haki, atanituza Siku ile; wala si mimi tu, bali na wote ambao wamengojea kwa hamu kuja kwake.