Salama Rohoni Lyrics na Jumbe muhimu.

Posted by:

|

On:

|

Hapa utapata Salama Rohoni lyrics na mwishowe utapata jumbe kutokana na huu wimbo. Pia utapata vifungu vya biblia wimbo huu unazungumzia, ni vifungu nzuri na vya kutia moyo.

Salama Rohoni Lyrics

[verse 1]

Nionapo amani kama shwari

Ama nionapo shida

Kwa mambo yote umenijulisha

Ni salama rohoni mwangu

[chorus]

Salama rohoni,

Ni salama rohoni mwangu

[verse 2]

Ingawa shetani atanitesa

Nitajipa moyo kwani

Kristo ameuona unyonge wangu

Amekufa kwa roho yangu

[chorus]

Salama rohoni,

Ni salama rohoni mwangu

[verse 3]

Dhambi zangu zote wala si nusu

Zimewekwa msalabani

Wala sichukui laana yake

Ni salama rohoni mwangu

[chorus]

Salama rohoni,

Ni salama rohoni mwangu

[verse 4]

Eh Bwana himiza siku ya kuja

Parapanda itakapolia

Utakaposhuka sitaogopa

Maana ni salama rohoni mwangu

[chorus]

Salama rohoni,

Ni salama rohoni mwangu

Ujumbe muhimu kutoka kwa “Salama Rohoni”

Tunapaswa kuwa na amani na imani kwa Mungu.

“Nionapo amani kama shwari

Ama nionapo shida

Kwa mambo yote umenijulisha

Ni salama rohoni mwangu”

Mwimbaji ana amani, hata katikati ya shida. Anajua kwamba Mungu yu pamoja naye, na kwamba atamruzuku.

Tunapaswa kumwamini Yesu Kristo.

“Ingawa shetani atanitesa

Nitajipa moyo kwani

Kristo ameuona unyonge wangu

Amekufa kwa roho yangu”

Mwimbaji anajua kwamba Yesu Kristo amekufa kwa ajili ya dhambi yake, na kwamba amesamehewa.

Uhakikisho wa uzima wa milele.

“Dhambi zangu zote wala si nusu

Zimewekwa msalabani

Wala sichukui laana yake

Ni salama rohoni mwangu”

Mwimbaji anajua kwamba dhambi zao zimelipwa kwa kifo cha Yesu msalabani. Anahakikishiwa kwamba hawatahukumiwa motoni, bali watapata uzima wa milele mbinguni.

Tunapaswa kuwa na tumaini kwa maisha.

“Eh Bwana himiza siku ya kuja

Parapanda itakapolia

Utakaposhuka sitaogopa

Maana ni salama rohoni mwangu”

Mwimbaji anatazamia siku ambayo Yesu atarudi. Anajua kwamba atakuwa salama pamoja naye, na kwamba atakuwa pamoja naye milele.

Vifungu vya biblia kutoka kwa “Salama Rohoni”

  • Mwenyezi-Mungu ni nguvu yangu kuu; yeye mwenyewe ndiye wokovu wangu. (Zaburi 118:14)
  • Msifadhaike juu ya jambo lo lote; lakini katika kila jambo mjulisheni Mungu haja zenu, kwa kusali na kuomba pamoja na kushu kuru Na amani ya Mungu, ambayo inapita ufahamu wote, italinda mioyo yenu na nia zenu kwa Kristo Yesu. (Wafilipi 4:6-7)
  • Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu kiasi cha kumtoa Mwanae pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele.  (Yohana 3:16)
  • Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani; na si kwa sababu ya matendo yenu mema. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu mwenyewe. Na kwa sababu hamkuifanyia kazi, mtu yeyote asije akajisifu juu ya wokovu wake. (Waefeso 2:8-9)
  • Nami ninawapa uzima wa milele. Hawataangamia kamwe wala hakuna mtu atakayewapokonya kutoka katika mikono yangu. (Yohana 10:28)
  • Kwa maana tunajua ya kuwa aliyemfufua Bwana Yesu atatufufua na sisi pamoja na Yesu na kutufikisha sisi na ninyi mbele zake. (2 Wakorintho 4:14)