Sifaeli Mwabuka – Mimi Ni Nani Lyrics Na Mafunzo

Posted by:

|

On:

|

Hapa utapata mimi ni nani lyrics by Sifaeli Mwabuka. Mwishoni utapata jumbe muhimu kutoka kwa huu wimbo na vifungu vya biblia vinavyohusiana na huu wimbo.

Sifaeli Mwabuka Mimi Ni Nani Lyrics

mimi ni nani Mungu wangu

mimi ni nani?

mimi ni nani Yesu wangu

mimi ni nani?

mimi ni nani Mungu wangu

mimi ni nani?

mimi ni nani Yesu wangu

mimi ni nani?

umenipa upendeleo Baba

mimi ni nani?

umenipa upendeleo Baba

mimi ni nani?

kati ya wale wengi walikuwa wa kuomba

mimi ni nani umenikumbuka Baba

kati ya wale wengi walikuwa wa kuomba

mimi ni nani umejibu maombi yangu

wengi waliomba uzima umenipa mimi Baba

mimi ni nani?

ni wengi waliomba kuishi ata sasa hawako sasa

mimi ni nani?

ni wengi waliomba amani ndoa zao kila siku vita

mimi ni nani?

ni wengi waliomba watoto kila siku wanalia

mimi ni nani?

wengine wanalia Baba wanahitaji uponyaji

Baba wakumbuke

wengine wanalia Baba wapi wapate furaha

Yesu wakumbuke

wengine wanalia Baba wanahitaji watoto

Yesu wakumbuke

wengine wanalia Baba wanahitaji amani

Yesu usinyamaze

mimi ni nani? (aah)

mimi ni nani? (mimi ni nani Baba, oooh)

mimi ni nani eeh Baba

mimi ni nani? (umenipendelea)

mimi ni nani? (umenipendelea)

mimi ni nani eeh Baba

mimi ni nani? (na wengine wanalia)

mimi ni nani? (umenipa amani, Jehovah)

mimi ni nani eeh Baba

mimi ni nani? (umenipa mke mwema)

mimi ni nani? (umenipa watoto)

mimi ni nani? (umenipa afya njema baba)

mimi ni nani eeh Baba

moyo wangu acha nikushukuru vile nilivyo Baba

moyo wangu acha nikushukuru vile nilivyo Baba

wengine hawapo umenifanya mimi niwepo

acha nikushukuru

vile nilivyo Baba umenifanya mimi nifurahi

mimi ni nani?

vyote nilivyonavyo Mungu wangu wewe umenipa

mimi ni nani?

umenipa mume mwema sio kwa ujanja wangu

mimi ni nani?

umenipa amani, ata sasa ninaimba

asante Mungu wangu

eeeh…

mimi ni nani? (aah)

mimi ni nani? (mimi ni nani Baba, oooh)

mimi ni nani eeh Baba

mimi ni nani? (umenipendelea)

mimi ni nani? (umenipendelea)

mimi ni nani eeh Baba

mimi ni nani? (na wengine wanalia)

mimi ni nani? (umenipa amani, Jehovah)

mimi ni nani eeh Baba

mimi ni nani? (umenipa mke mwema)

mimi ni nani? (umenipa watoto)

mimi ni nani? (umenipa afya njema baba)

mimi ni nani eeh Baba

Jumbe kutokana kwa “Mimi ni Nani?”

Maneno ya wimbo “Mimi ni Nani?” huwasilisha ujumbe muhimu, kama vile:

Umuhimu wa shukrani

Wimbo unaanza kwa kuuliza swali, “Mimi ni nani?”. Kisha mwimbaji huyo anatafakari baraka nyingi ambazo amepokea kutoka kwa Mungu, kama vile uhai, afya, ndoa nzuri, na watoto. Tafakari hii inampeleka mwimbaji kwenye hisia ya kina ya shukrani kwa wema wa Mungu.

“Moyo wangu acha nikushukuru vile nilivyo Baba”

“Vile nilivyo Baba umenifanya mimi nifurahi”

“Vyote nilivyonavyo Mungu wangu wewe umenipa”

Ukweli wa mateso

Wimbo huo pia unakubali ukweli wa mateso duniani. Mwimbaji anaimba kuhusu watu wengi ambao wanapambana na magonjwa, umaskini, na changamoto nyinginezo. Kukiri huku kwa mateso kunapelekea mwimbaji kuthamini zaidi baraka ambazo amepokea.

“Ni wengi waliomba uzima umenipa mimi Baba”

“Ni wengi waliomba amani ndoa zao kila siku vita”

“Ni wengi waliomba watoto kila siku wanalia”

Wito wa kuchukua hatua

Wimbo unaisha kwa mwito wa kuchukua hatua. Mwimbaji anawahimiza wengine kushukuru kwa baraka ambazo wamepokea, na kuwaombea wale wanaotatizika.

“Wengine wanalia Baba wanahitaji mzigo”

“Baba wakumbuke”

“Wengine wanalia Baba wapi wapate furaha”

“Yesu wakumbuke”

Vifungu vya biblia vinavyohusiana na “Mimi ni nani?”

  • Ruhusuni amani ya Kristo itawale mioyoni mwenu kwa kuwa ninyi kama viungo vya mwili mmoja mmeitiwa amani. Tena muwe na shukrani. (Wakolosai 3:15)
  • Nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hutenda kazi pamoja na wote wampendao, wale ambao wameitwa kufuatana na mapenzi yake. Mungu hufanya hivyo kwa faida yao. (Warumi 8:28)
  • Chukulianeni mizigo yenu; na kwa njia hiyo mtaweza kutimiza sheria ya Kristo. (Wagalatia 6:2)
  • Mshukuruni Bwana, kwa kuwa ni mwema. (Zaburi 118:1)