Twende kwa yesu lyrics na mafunzo

Posted by:

|

On:

|

Hapa utapata nyimbo ya Kristo”twende kwa yesu lyrics”. Na mwishowe utapata jumbe za nguvu na vifungu vya biblia kutoka kwa huu wimbo.

Twende kwa yesu lyrics

Twende kwa Yesu mimi nawe,

Njia atwonya tuijue

Imo chuoni na mwenyewe

Hapa asema, njoo!

Na furaha tutaiona,

Mioyo ikitakata sana,

Kwako mwokozi kuonana,

Na milele kukaa.

“Wana na waje” atwambia

Furahini mkisikia

Ndiye mfalme wetu pia

Na tumtii,njoo!

Na furaha tutaiona,

Mioyo ikitakata sana,

Kwako mwokozi kuonana,

Na milele kukaa.

Wangojeani? Leo yupo:

Sikiza sana asemapo,

Huruma zake zikwitapo,

Ewe kijana, njoo!

Na furaha tutaiona,

Mioyo ikitakata sana,

Kwako mwokozi kuonana,

Na milele kukaa.

Jumbe na vifungu vya biblia kutokana na twende kwa yesu lyrics

Mwaliko wa kutembea na Yesu:

“Twende kwa Yesu mimi nawe, Njia atwonya tuijue, Imo chuoni na mwenyewe, Hapa asema, njoo!”

Maneno haya yanatoa mwaliko wa kutembea pamoja na Yesu, yakisisitiza mwongozo Anaotoa kwenye njia ya wokovu.

Yohana 14:6 Yesu akawaambia, Mimi ndiye Njia ya Kweli na Uzima; mtu hawezi kufika kwa Baba bila kupitia kwangu.

Mkutano wa furaha na Mwokozi:

“Na furaha tutaiona, Mioyo ikitaka sana, Kwako mwokozi kuonana, Na kukaa milele.”

Maneno haya yanaelezea matarajio ya kupata furaha na utakaso wa mioyo wakati wa kukutana na Mwokozi, na uhakikisho wa makao ya milele naye.

Zaburi 16:11: Wanionesha njia ya uhai; kuwako kwako kwanijaza furaha kamili, katika mkono wako wa nguvu mna mema ya milele.

Furahi katika kumtii Bwana:

“Wana na waje” atwambia Furahini mkisikia Ndiye mfalme wetu pia Na tumtii, njoo!”

Maneno haya yanatoa mwito wa kufurahi na kumtii Mfalme, kusherehekea kuwasili kwa Yesu na kusisitiza haja ya kuja na kumtii.

Zaburi 100:1-2: Mshangilieni Mwenyezi-Mungu, enyi nchi zote! Mwabuduni Mwenyezi-Mungu kwa furaha, nendeni kwake mkiimba kwa shangwe!

Kuna uwepo wa Yesu leo:

“Wangojeani? Leo yupo: Sikiza sana asemapo, Huruma zake zikwitapo, Ewe kijana, njoo!”

Kuna msukumo wa kutosubiri tena kwa sababu Yesu yupo leo. Maneno ya wimbo huu yanasisitiza umuhimu wa kusikiliza maneno yake na kupata rehema yake.

2 Wakorintho 6:2: Kwa maana Mungu anasema: “Wakati ufaao nilikusikiliza, na siku ya wokovu nilikusaidia. Tazameni, huu ndio wakati ufaao; leo ndio siku ya wokovu.”