Yesu kwetu ni rafiki lyrics na mafunzo

Posted by:

|

On:

|

Yesu kwetu ni rafiki lyrics by Msanii Music Group. Mwishoni mwa lyrics utapata vifungo vya biblia na ujumbe muhimu wa wimbo huu.

Yesu kwetu ni rafiki lyrics

Yesu kwetu ni rafiki,

Haja zote hujua,

Tukiomba kwa Babaye

Maombi asikia,

Lakini twajikosesha,

Twajitweka vibaya,

Kwamba tukimwomba Mungu,

Dua atasikia.

Una dhiki na maonjo?

Una mashaka pia?

Haifai kufa moyo,

Dua atasikia.

Hakuna mwingine mwema

Wa kutuhurumia

Atujua tu dhaifu,

Maombi asikia.

Je, hunazo hata nguvu,

Huwezi  kwendelea?

Ujapodharauliwa,

Ujaporushwa pia,

Watu wangekudharau,

Wapendao dunia

Hukwambata mikononi,

Dua atasikia.

Ujumbe kutoka kwa “yesu kwetu ni rafiki”

Yesu ni Rafiki na Msaidizi Wetu

Wimbo huu unaanza kwa kusema Yesu ni rafiki yetu anayetujua na anatuelewa: “Yesu kwetu ni rafiki, Haja zote hujua, Tukiomba kwa Babaye Maombi asikia,”

Tunapaswa Kumwamini Yesu

Wimbo huu unatukumbusha kwamba tunapaswa kumwamini Yesu. Hata ikiwa tunapitia shida au mashaka, tunapaswa kumwomba Yesu msaada, naye atatusikia: “Una dhiki na maonjo? Una mashaka pia? Haifai kufa moyo, Dua atasikia,”

Yesu ni mwingi wa Huruma

Wimbo huu unatufundisha kwamba Yesu ni mwema na mwenye huruma. Anajua sisi ni dhaifu, naye hutusaidia katika udhaifu wetu: “Hakuna mwingine mwema Wa kutuhurumia Atujua tu dhaifu, Maombi asikia.”

Hatupaswi Kukata Tamaa

Wimbo huu unatutia moyo kutokata tamaa, hata kama tunapitia nyakati ngumu. Tunapaswa kumwamini Yesu, naye atatusaidia: “Je, hunazo hata nguvu, Huwezi kuendelea? Ujapodharauliwa, Ujaporushwa pia, Watu wangekudharau, Wapendao dunia Hukwambata mikononi, Dua atasikia.”

Vifungu vya biblia kutoka kwa wimbo “yesu kwetu ni rafiki”

Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa, tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake, atusikia. Na kama tukijua kwamba atusikia, tuombacho chote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomwomba. (1 Yohana 5:14-15)

Mwekeeni matatizo yenu yote, maana yeye anawatunzeni. (1 Petro 5:7)

Taabu tunayopata ni kidogo, tena ya muda tu; lakini itatupatia utukufu upitao matazamio yote, utukufu ambao hauna mwisho. Hivyo tunatazamia kwa makini si vitu vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Maana vinavyoonekana ni vya muda tu; lakini vile visivyoonekana ni vya milele. (2 Wakorintho 4:17-18)

Kwa maana nina hakika kuwa, si kifo wala uzima; si malaika wala mashetani; si mambo ya sasa wala mambo yajayo au mamlaka nyingineyo yote; si mambo yaliyo juu wala yaliyo chi ni sana; wala hakuna kitu kingine cho chote kati ya vitu vyote alivyoumba Mungu kitakachoweza kututenga na upendo wa Mungu ulio ndani ya Kristo Yesu Bwana wetu. (Warumi 8:38-39)