Misemo ya hekima na maarifa

Posted by:

|

On:

|

Hapa chini kuna misemo ya hekima na maarifa ya kutuongoza katika maisha.

Misemo ya hekima na maarifa

 • Pesa huwafanya watu kuwa matajiri, maarifa huwafanya watu kuwa na hekima na unyenyekevu.
 • Maumivu hukufanya kuwa na nguvu zaidi, hofu hukufanya kuwa jasiri na uvumilivu hukufanya uwe na hekima zaidi.
 • Kukuwa na unyenyekevu ni kukuwa na hekima.
 • Kumbuka hekima ya maji: hayabishani kamwe na vizuizi vyake, yanavipita tu.
 • Usiwe na uhakika wa chochote, hekima huanza na shaka.
 • Kuacha kile kisichostahili sio kushindwa, ni hekima.
 • Uwe na nguvu ya kutosha kuacha kile ambacho hakikustahili na subira ya kutosha kusubiri kile unachostahili.  
 • Unavutia vile ulivyo, sio unavyotaka.  
 • Mtu wa kawaida huongea, mwenye busara husikiliza, mjinga hubishana.
 • Ni wale tu wanaopotea wanaogundua njia mpya.  
 • Kukaa kimya ni maombi ya wenye hekima.
 • Kujijua mwenyewe ni mwanzo wa hekima yote.  
 • Usiupate ulimwengu na kupoteza roho yako; hekima ni bora kuliko fedha na dhahabu.
 • Usiyape yaliyopita uwezo wa kufafanua maisha yako ya baadaye.Tafuta hekima na ujifunze kuandika sura muhimu zaidi za hadithi yako katika nyakati ngumu zaidi za maisha yako.
 • Tafuta hekima na ujifunze kuandika sura muhimu zaidi za hadithi yako katika nyakati ngumu za maisha yako.
 • Mtu mwenye akili hujifunza kutokana na makosa yake, mwenye busara hujifunza kutokana na makosa ya wengine.
 • Mtu mwenye akili hutatua tatizo, mwenye busara huzuia.  
 • Mtu mwenye busara anaweza kubadilisha mawazo yake. Mjinga hawezi kamwe.
 • Usiwahukumu wengine kulingana na uzoefu wako mwenyewe.
 • Hekima ni pamoja na kuzipanga nafsi zetu vizuri.
 • Ikiwa unataka kusafiri mbali na haraka. Acha wivu wako wote, wivu, kutoweza kusamehe, ubinafsi, na hofu.  
 • Kila aina ya maarifa huzaliwa kutokana na kutojua.
 • Hekima ni sehemu kuu ya furaha.  
 • Upendo ni upumbavu pekee wa mtu mwenye busara na hekima pekee ya mpumbavu.
 • Wajinga wanasema hakuna Mungu.
 • Wajinga tu ndio wanajua kila kitu. Watu wenye busara hujifunza kitu kipya kila siku.
 • Mwenye hekima huwa hasemi kila anachofikiri, bali huwaza kila anachosema.
 • Ni wewe tu una uwezo wa kuanza maisha yako wakati wowote unapotaka.
 • Wakati mwingine hekima ni kukaa kimya na kutazama tu.
 • Kila kitu maishani kina nguvu na umuhimu ambao tunaupa.
 • Hakuna maana ya utajiri katika mifuko yako wakati kuna umaskini moyoni mwako.
 • Wakati mwingine njia bora ya kumshawishi mtu kuwa amekosea ni kumruhusu afanye anavyotaka.
 • Ni bora kuwa mjuzi kimya kuliko kasuku asiye na habari.
 • Usipoteze muda kujaribu kuelezea jambo kwa mtu ambaye tayari ameamua kile anachotaka kuelewa.
 • Ikiwa unataka kumjua mtu, msikilize kwa maneno yake.
 • Huna haja ya kuthibitisha chochote kwa mtu yeyote, matendo na tabia zako zitasema wewe ni nani.
 • Wale wanaozungumza kidogo, wasikilize vizuri zaidi. Na wale wanaosikiliza vizuri zaidi, jifunze kutoka kwao.
 • Utashinda tu kesho usipokata tamaa leo.
 • Unapozingatia maumivu, unateseka. Unapozingatia somo, unabadilika.
 • Haitoshi kupata hekima, inabidi uitumie.
 • Mwenye hekima huona aibu juu ya kasoro zake, lakini si kuzirekebisha.
 • Ishi leo bila uzito wa jana na bila wasiwasi wa kesho.
 • Usiinue sauti yako, boresha hoja zako.
 • Kuelewa kuwa kuna maoni mengine ni mwanzo wa hekima.
 • Hekima iko katika maamuzi tunayofanya.
 • Kuomba msamaha kunamaanisha kuwa unathamini uhusiano wako zaidi ya ubinafsi wako.
 • Njia zote zitafanya kazi wakati hujui unakoenda.
 • Aliyejaribu na kushindwa ni bora kuliko yule ambaye hakujaribu.
 • Badilisha majani yako, lakini usipoteze mizizi yako. Badilisha maoni yako, lakini usipoteze kanuni zako.
 • Miliki ukimya wako ili usiwe mtumwa wa maneno yako.
 • Maisha yanabadilika kulingana na ujasiri wako.
 • Hekima ya mwanadamu imo katika maneno haya mawili: uaminifu na matumaini.
 • Milango ya hekima haifungi kamwe.
 • Kejeli ni njia inayotumiwa na mtu mjinga kujiona kuwa mwenye hekima.
 • Kabla ya kuzungumza, jiulize ikiwa unachosema ni kweli, ikiwa hakimdhuru mtu yeyote na ikiwa ni muhimu.
 • Kuna vitu viwili visivyo na mwisho: ulimwengu na upumbavu wa mwanadamu.
 • Anayefikiria kidogo, hufanya makosa mengi.
 • Hutajifunza chochote kuhusu maisha ikiwa daima unafikiri kuwa uko sahihi.
 • “Waovu wanaweza kuwa na akili nyingi, lakini sio hekima.” Na Domenico Cieri Estrada.
 • Kuomba msamaha ni jambo la akili, kusamehe ni jambo la heshima na kujisamehe ni busara.
 • Mwenye hekima hata akinyamaza husema mengi kuliko mpumbavu asemapo.
 • Ujinga ni wa kuvutia zaidi kuliko akili.
 • Akili ina mipaka, ujinga hauna.
 • Mtu mwenye hekima atatafuta fursa nyingi zaidi kuliko zile anazopewa.
 • Mpumbavu atambuaye upumbavu wake ana hekima; Bali mpumbavu ajionaye kuwa na hekima, kweli ni mpumbavu.
 • Unaweza kujua ikiwa mtu ana busara kwa maswali yake.
 • Hakuna ugunduzi ambao ungefanywa ikiwa tungeridhika na kile tunachojua.
 • Mjinga husema, mwenye busara hutilia shaka na kutafakari.
 • Ikiwa unataka kuwa na hekima, jifunze kuuliza maswali kwa njia inayofaa, kusikiliza kwa makini, kujibu kwa utulivu na kunyamaza wakati huna la kusema.

Maneno ya hekima na maarifa

 • Hekima ya kweli ni kujua kwamba hutaacha kujifunza.
 • Maarifa kamwe yasichanganywe na hekima. Maarifa hutusaidia kupata riziki; Hekima hutusaidia kuishi.
 • Tunachojua ni tone la maji; Tunachopuuza ni Bahari.
 • Usichokiona kwa macho, usibuni kwa kinywa chako.
 • Mwenye hekima hafundishi kwa maneno, bali kwa matendo.
 • Kipimo cha akili ni uwezo wa kubadilika.
 • Mtu mwenye busara huwa hasemi kila kitu anachofikiria, lakini yeye hufikiria kila anachosema.
 • Kila siku tunajua zaidi na kuelewa kidogo.
 • Mtu mwenye akili hutafuta maisha ya utulivu na ya kawaida; na ikiwa yeye ana roho ya nguvu, atachagua upweke.
 • Ishi kana kwamba utakufa kesho. Jifunze kana kwamba utaishi milele.
 • Wewe tu ndio unayeweza kujihukumu. Unajua maisha yako ya nyuma. Unajua sababu ya uchaguzi wako. Unajua kilicho ndani yako. Unajua jinsi ulivyoteseka. Unajua ni nini kuwa na nguvu na udhaifu. Ni wewe na hakuna mtu mwingine.
 • Kila mtu anataka kubadilisha ulimwengu lakini hakuna anayefikiria kujibadilisha.
 • Kujua kwamba unajua unachokijua na kwamba hujui usichokijua; hiyo ndiyo hekima.
 • Ajuaye hasemi, asemaye hajui.
 • Asiyejua ni mjinga. Anayejua na kunyamaza ni mhalifu.
 • Maarifa na akili hunena; Ujinga na makosa hupiga kelele.
 • Wale wanaojua mengi wanashangazwa na mambo machache na wale ambao hawajui chochote wanashangazwa na kila kitu.
 • Usitubu kuwatukana wengine, hiyo ni hatua ya hekima.
 • Sio anayejua vitu vingi ndiye anayejua zaidi, lakini ni yule anayejua mambo muhimu zaidi.
 • Maarifa ni nguvu.
 • Ikiwa hatupandi mti wa hekima tukiwa wachanga, hautaweza kutupa kivuli chake katika uzee wetu.
 • Wenye hekima ni wale wanaotafuta hekima; wapumbavu hufikiri kuwa tayari wameipata.
 • Anayesoma sana na anayetembea sana huona mengi na anajua mengi.
 • Maarifa huzungumza lakini hekima husikiza.
 • Asomaye anajua sana; lakini anayetazama anajua zaidi.
 • Raha hutoa kile ambacho hekima huahidi.
 • Mtu mwenye hekima hatafuti raha, anatafuta tu kutokuwepo kwa maumivu.
 • Akili kubwa hujadili mawazo; Akili za wastani hujadili matukio; Akili ndogo hubishana na watu.
 • Ukimhukumu samaki kwa uwezo wake wa kupanda miti, ataishi maisha yake yote akidhani hana maana.
 • Akili ni uwezo wa kuzoea mabadiliko.
 • Anayejifunza wala hatendi aliyojifunza ni kama mtu anayelima wala hapandi.
 • Kushindwa ni fursa nzuri ya kuanza tena na akili zaidi.
 • Kufikiria ni ngumu, ndiyo sababu watu wengi wanapendelea kuhukumu.
 • Kubishana na mtu anayefikiri kwamba anajua kila kitu ni sawa na kumpa dawa mtu aliyekufa.
 • Inachukua miaka miwili kujifunza kuongea na sitini kujifunza kunyamaza.
 • Ni muhimu kujifunza kile tunachohitaji na sio tu kile tunachotaka.
 • Ikiwa utabishana ili kudhibitisha hekima yako, hivi karibuni utathibitisha ujinga wako.
 • Kuwa na furaha na afya ni muhimu zaidi kuliko kuwa tajiri.
 • Ukifikiria sana kuhusu jana, utakosa mengi ya leo.
 • Furahia upendo ambao maisha hukupa kila siku na upuuze mawazo ya kukatisha tamaa.
 • Njia bora ya kupambana na chuki, vurugu na majivuno ya kibinadamu ni ile iliyotengenezwa kwa upendo, uelewano na unyenyekevu.
 • Kusamehe ni kumfungua mfungwa na kugundua kuwa mfungwa ni wewe.
 • Shuleni, unapokea somo na kisha kufanya mtihani. Katika maisha, unafanya mtihani na kisha kupokea somo.
 • Hakuna nguvu na wajibu mkubwa zaidi kuliko kutambua kwamba maisha yako ya baadaye yanakutegemea wewe pekee.
 • Ikiwa jiwe limevunjwa na pigo la mwisho la nyundo, haimaanishi kuwa mapigo yale yaliyotangulia hayakuwa na maana.
 • Kuwa mnyenyekevu kukubali makosa yako, mwenye akili ya kujifunza kutoka kwao na kukomaa kuyarekebisha.
 • Ikiwa unafikiri hekima ni ghali, jaribu ujinga.
 • Siku za furaha zaidi ni zile zinazotufanya kuwa wenye hekima.
 • Hekima ni binti wa uzoefu.
 • Watu wenye hekima huzungumza kwa sababu wana jambo la kusema; Wajinga kwa sababu wanapaswa kusema kitu.
 • Kutumia ushauri mzuri kunahitaji hekima zaidi kuliko kuutoa.

Comments are closed.