Kinyume cha neno mtoto

Posted by:

|

On:

|

Mtoto ni kiumbe mchanga anayezaliwa na mnyama au kiumbe yeyote mwenye uhai.

Mtu ambaye hajatimiza umri wa utu uzima.

Kinyume cha mtoto

Kinyume ni neno ambalo ni tofauti kabisa ya aina nyingine. Kinyume kinaweza kuwa upande mwingine wa neno, au neno mbadala la jinsia tofauti kama hilo.

Kinyume cha mtoto ni mzee, mtu mzima, kijana au mzazi.

Mzee ni mtu mwenye umri unaozidi miaka hamsini hivi.

Watoto mara nyingi ni wadogo na watu wazima mara nyingi huwa wakubwa. Njia nyingine ambayo mtoto ni kinyume na mtu mzima ni katika umri. Umri wa watoto ni idadi ndogo na umri wa mtu mzima ni idadi kubwa zaidi.

Kinyume cha mzee

Kinyume cha mzee ni: mtoto au kijana.

Kijana ni mtu ambaye si mzee wa si mtoto; mtu mwenye umri kati ya miaka kumi na minane hadi miaka thelathini na mitano.