Mambo in Swahili (Swahili to English Translation)

Posted by:

|

On:

|

Mambo in Swahili

Here are the three main meanings for the word mambo in Swahili:

1. Inatumika kama salamu. (Used as greetings or salutations.)

2. Habari kuhusu suala au tukio fulani. (Information about a particular issue or event.)

Example

Mambo yenu yamenishinda. (Your issues are difficult for me.)

3. Kipande cha mti kinachopigiliwa ardhini ili kuweka alama maalumu kama katika kuchimba msingi wa nyumba. (A piece of wood that is driven into the ground to make a special mark as in digging the foundation of a house.) – It is also called kigingi (peg).

How to say mambo in English

When used in the context of greetings and salutations, mambo in English is:

 • How’s everything? – mambo yakoje?
 • How are you? – Mambo vipi?
 • ‘How’s things?” / “how’s life?”/” how’re things”/ “hello”, “Hi” – Mambo?

Read more here.

When used in the context of information, mambo in English is:

Things, affairs, issues, matters etc.

Mambo is also translated in English as a peg – kigingi.

Examples of mambo in Swahili in sentences

 • Mambo? Bado uko hapa? (Hello? Are you still here?)
 • Mambo, Mary, umekuwaje? (Hello, Mary, how have you been?)
 • Mambo, John! Habari yako? (Hi, John! How are you?)
 • Mambo, biashara ikoje? (Hey, how’s business?)
 • Mambo, Tom. Habari za asubuhi. (How are you, Tom. Good morning.)
 • Mambo. Natamani kukutana nawe hapa. (How’s life? I wish to meet you here.)
 • Mambo. Je, naweza kuzungumza na Bwana Johnson, tafadhali? (Hello. May I speak to Mr. Johnson, please?)
 • Mambo, hii ni idara ya wafanyikazi?  (How are you? Is this the personnel department?)
 • Mambo, bwana Fred yuko ndani? (Hello, is Mr. Fred in?)
 • Mambo, huyu ni Mike. (Hi, this is Mike.)
 • Nilidhani unapenda kujifunza mambo mapya. (I thought you liked to learn new things.)
 • Nina mambo mengi sana akilini mwangu siku hizi. (I have too many things on my mind these days.)
 • Huna wakati wa mambo muhimu! (You never have time for important things!)