Umoja na wingi wa damu – Sarufi

Posted by:

|

On:

|

Wingi wa “damu” ni “damu.” “Damu” ni nomino isiyohesabika. Haina wingi. (Neno “damu” ni majimaji mekundu yanayozunguka kwenye mishipa ya kiumbe)

Umoja wa damu ni damu.

Wingi wa damu: mfano katika sentensi

  • Daktari alifuatilia mapigo ya moyo na shinikizo la damu la mgonjwa. (Madaktari walifuatilia mapigo ya moyo wagonjwa na shinikizo la damu za wagonjwa.)
  • Hatimaye, walinunua uhuru kwa damu. (Hatimaye, walinunua uhuru kwa damu.)
  • Damu ilinichemka niliposikia hivyo. (Damu ilituchemka tuliposikia hivyo.)
  • Hadithi hiyo iligeuza damu yangu kuwa baridi. (Hadithi hizo ziligeuza damu zetu kuwa baridi.)
  • Damu yangu ilichuruzika katika kituko hicho. (Damu zetu zilichuruzika katika vituko hivyo.)
  • Mtazamo huo ulifanya damu yangu kuganda. (Mitazamo hio ilifanya damu yetu kuganda.)
  • Mgonjwa alizimia baada ya kuona damu. (Wagonjwa walizimia baada ya kuona damu.)