Mhariri Forum

Kiswahili Translati…
 
Notifications
Clear all
Kiswahili Translations
Posts
Topics

Swahili to English and vice versa

Katika jukwaa hili utapata tafsiri ya maneno na misemo ya Kiswahili kutoka Kiswahili hadi Kiingereza, na pia kutoka Kiingereza hadi Kiswahili. Ikiwa wewe ni mtaalam jiunge nasi utusadia katika kutafsiri. 

71
69

Kiswahili Translations

Hili ni jamii ya Kiswahili. Jiunge na ujifunze mengi katika lugha hii ya Kiswahili. Ikiwa wewe ni mtaalam, basi tusaidia kutafsiri maneno na misemo mbalimbali kutoka lugha ya Kiswahili hadi lugha ya kigeni ama kutoka lugha ya kigeni kuja Kiswahili.

Page 1 / 7
Topic Title
Views
Posts

Page 1 / 7