Mhariri Forum

Notifications
Clear all

Toa mifano ya methali za Kiswahili na maana zake.

Page 1 / 3
   RSS

0
Topic starter

Methali za Kiswahili

31 Answers
1

Hapa kuna baadhi ya mifano ya methali za Kiswahili na maana zake:

Ibilisi wa mtu ni mtu

Maana: Methali hii ina maana kwamba hatari kubwa zaidi kwa mtu ni watu wengine.

Inuka twende ni kwa waaganao

Maana: Methali hii ina maana kwamba watu wanaofanya mabo ni wale wenye mpango ya pamoja.

Ivushayo ni mbovu

Maana: Methali hii ina maana kwamba mtu hukidharau kitu alichotumia.

Jambo la ukucha halichukuliwi shoka

Maana: Methali hii ina maana kwamba tunapaswa kupima hatua za kuchukua kuhusu jambo fulani.

Jaribu huleta fanaka

Maana: Methali hii ina maana kwamba juhudi huweza kuleta mafanikio.

Soma zaidi

 

1

Mifano ya methali za Kiswahili

Kila ndege huruka kwa ubawa wake

Methali hii ina maana kuwa kila mtu ana nguvu na uwezo wake mwenyewe.

Kilichoingia mjini si haramu

Methali hii ina maana kwamba kile kinachokubalika katika jamii moja kinaweza kisiwe halali katika jamii nyingine.

Kimya kingi kina mshindo mkuu

Methali hii ina maana kwamba mtu anayezungumza kidogo mara nyingi huwa na mambo mengi ya kusema.

Kivuli cha mgude husaidia walio mbali

Methali hii ina maana kwamba umaarufu wa mtu aghalabu hauwanufaishi watu wake wa karibu.

Kujikwaa si kuanguka, bali ni kwenda mbele

Methali hii ina maana kwamba changamoto za kimaisha, hufungua zadi akili zetu.

 

Methali zaidi zinapatikana hapa.

1

Mifano ya methali za Kiswahili ni kama:

Maji mafu mvuvi kafu

Methali hii ina maana kwamba shughuli hufana ikiwa imefanywa katika mazingira au wakati unaofaa.

Maji ya nazi hutafuta mvungulio

Methali hii ina maana kwamba jambo linasubiri nafasi au muda wa kulitekeleza.

Majuto ni mjukuu huja baada ya kitendo

Methali hii ina maana kwamba huwa tunajuta baada ya kufanya jambo fulani.

Makuukuu ya mwewe si mapya ya kengewa

Methali hii ina maana kwamba jambo ambalo linaonekana kuwa jipya kwa mtu mmoja linaweza kuwa jambo la kawaida kwa mtu mwingine.

Soma methali zaidi

0

Maji mafu mvuvi kafu

Methali hii ina maana kwamba shughuli hufana ikiwa imefanywa katika mazingira au wakati unaofaa.

0

Ajali haina kinga

Methali hii ina maana kwamba ajali ni tukio lisilotarajiwa ambalo linaweza kutokea kwa mtu yeyote.

0

Aliye juu mngoje chini.

Methali hii ina maana kwamba mtu anayepata mafanikio anapaswa kuwasaidia wale ambao wako chini yake.

0

Baniani mbaya kiatu chake dawa

Methali hii ina maana kwamba kila kitu kina manufaa yake, hata kama kinaonekana kuwa kibaya.

0

Binadamu ni kama kilihafu hakosi uchafu.

Methali hii ina maana kwamba binadamu, hata kama ni msafi kiasi gani, bado kuna makosa au dhambi anayoweza kufanya.

0

Chovya chovya humaliza buyu la asali.

Methali hii ina maana kwamba mambo madogo madogo yanaweza kusababisha madhara makubwa.

0

Dawa ya moto ni moto.

Methali hii ina maana kwamba tatizo la aina moja linaweza kutatuliwa kwa njia ile ile.

0

Debe tupu haliachi kuvuma.

Methali hii ina maana kwamba mtu asiye na kitu anajisifu sana.

0

Dua la kuku halimpati mwewe.

Methali hii ina maana kwamba nguvu ya imani ya asiye na uwezo haifanikiwi kumzuia aliye na uwezo.

0

Eda ni ada yenye faida

Methali hii ina maana kwamba gharama ya kuvumilia jambo fulani inaweza kuwa na manufaa.

0

Fadhili ukitenda usingoje shukrani

Methali hii ina maana kwamba unapotenda fadhila, usitegemee shukrani kutoka kwa mtu unayemtendea fadhila.

Page 1 / 3