Joy/ happiness in Swahili (English to Swahili Trnslation)

Posted by:

|

On:

|

Happiness definition in English

Happiness is that feeling that comes over you when you know life is good and you can’t help but smile.

Joy definition in English

A feeling of great pleasure and happiness.

Joy/ happiness in Swahili

These are Swahili words that are used to describe the state of joy or happiness:

1. Furaha: This is the most common term for happiness and joy in Swahili. It’s pronounced as foo-RAH-ha.

2. Raha: This word is a common translation for joy in Swahili. It’s pronounced as RAH-ha.

3. Nyemi: This word focuses on well-being, prosperity, and good fortune. It suggests a state of being happy due to having everything one needs or desires. It’s pronounced as: nyee-EH-mee.

Other words related to joy/happiness in Swahili are:

  • Bashasha
  • Uchangamfu
  • Naima
  • Ureda

Examples of joy/ happiness in Swahili sentences

1. Macho yake yalikuwa yakimeta kwa furaha. (Her eyes were shining with joy.)

2. Kwa furaha yangu, binti yangu alifaulu mitihani! (To my joy, my daughter passed the examination!)

3. Machozi ya nyemi yalitiririka mashavuni mwao. (Tears of joy rained down their cheeks.)

4. Niliruka kwa bashasha. (I jumped with joy.)

5. Furaha yake ilionekana usoni mwake. (His joy showed on his face.)

6. Wanafunzi wote walipiga kelele za furaha. (All the students shouted with joy.)

7. Hakuwezi kuwa na furaha katika maisha kama hayo. (There can be no joy in that kind of life.)

8. Moyo wangu ulijawa na raha. (My heart was filled with happiness.)

9. Ni upumbavu kulinganisha pesa na furaha. (It is foolish to equate money with happiness.)

10. Pesa haiwezi kununua furaha. (Money cannot buy happiness.)

11. Hakuna haja ya kusema, bidii ni ufunguo wa furaha. (Needless to say, diligence is a key to happiness.)

12. Sote tunatafuta furaha kila siku. (We are all in daily pursuit of happiness.)

13. Tunatumaini tutafanya nyumba yetu kuwa kamili ya upendo na furaha. (We hope we will make our home full of love and happiness.)

14. Kupenda na kupendwa ndio furaha kubwa zaidi. (To love and to be loved is the greatest happiness.)

15. Watu wengi wanataka kupata furaha. (Most people want to experience happiness.)

16. Nakutakia furaha yote. (I wish you every happiness.)

17. Kila mtu anatafuta furaha. (Everybody seeks happiness.)

18. Pesa yoyote haiwezi kununua furaha. (No amount of money can buy happiness.)

19. Vita viliwanyima furaha yao. (The war deprived them of their happiness.)

20. Alijitahidi kupata furaha maishani mwake. (She struggled to find happiness in her life.)