Mhariri Forum

Notifications
Clear all

mifano ya vivumishi ni?

   RSS

0
Topic starter

mifano ya vivumishi

4 Answers
0

Vivumishi hutoa maelezo kuhusu nomino.
Mifano:
– Mtu «mzuri».
– Kisu «kikali».

0

Kivumishi ni neno linalo zungumzia zaidi kuhusu nomino k.m msichana mrembo ameolewa. Neno mrembo linazungumzia zaidi kuhusu msichana. Hivo basi neno mrembo ni kivumishi.

0

Vivumishi vya sifa

Vivumishi vya sifa ambavyo vina mizizi inayoanza na irabu huchukua kiambishi «j-» katika umoja na «ma-» kwa wingi. 
Na ikiwa ni kivumishi chenye mzizi unaoanza na irabu, huchukua kiambishi «ji-» kwa umoja lakini «ma-» kwa wingi.
Mifano :
– Tumbo lake ni «jembamba» (Matumbo yao ni «membamba»).
– Jino «jeupe refu» ndilo litang’olewa (Meno «meupe marefu» ndiyo yatang’olewa).
– Amenunua jembe «jipya kali» (Amenunua majembe «mapya makali»).
– Agano «jipya» (Maagano «mapya»).

0

Aina za vivumishi_____vya sifa…baya,zuri,Safi nk
_vya pekee…..ote, oote,enye,enyewe,ingine,ingineo.
_vivumishi vimilikishi ….angu,etu,ako,enu,aje,so.
__vya idadi….Kuna idadi kapa/tasa na zisizokapa yaani kapa haichukui kiambishi ngeli mf sits,Saba,Tisa,kumi.Piakuna idadi bainifu na zisizo bainifu yaani zinazo hesabika na zisizohesabika/jumla_mf chache,info kadhaa,tele,foko nk
__vivumishi viashiria(kuashiria ni kuonyesha)tunaashiria Hali tatu____hapa,hapo,pale au karibu,mbali kidogo,mbalisana mifano_ngeli a_wa huyu,huyo,yule.
__vivumishi visisitizi(kutilia mkazo)..mf..yuyuhuyu.
__vivumishi viradidi(kurudiarudia)mf…huyuhuyu.
__vivumishi viulizi…..mf…gani,ngapi ,_pi. Gani ni kapa na ngapi hutumika katika wingi.
__vivumishi vya a unganifu …mf cha,la,kwa,la,za,ya,nk.
__vivumishii vya nomino. Hii no nomino inayoeleza zaidi kuhusu nomino nyingine …mf…mama mzazi,mama msusi,askali kijana nk nomino ya pili ni kivumishi.
__vivumishi virejeshi….mf o rejeshi na amba.