Mhariri Forum

Notifications
Clear all

Toa mifano katika ngeli ya u-zi

   RSS

0
Topic starter

ngeli ya u-zi

5 Answers
0

Mifano katika ngeli ya U-ZI ni:

 • Ubao
 • Uta
 • Uzi
 • Uma, nk.
0

        Umoja – Wingi

 • Wembe-nyembe
 • Waya-nyaya
 • Wayo-nyayo
 • Waraka-nyaraka
 • Wakati-nyakati
 • Wadhifa-nyadhifa
0

        Umoja – Wingi

 • wembe-nyembe
 • uwanja-nyanja
 • ujumbe-jumbe
 • ukoo-koo
 • waraka-nyaraka
 • waya-nyaya
 • wayo-nyayo
 • wakati-nyakati
 • uso-nyuso
 • ufa-nyufa
 • ufunguo-funguo
 • ufagio-fagio
0

Mfano: uji, ugali, ujima, ugoro, n.k

0

Mifano ya majina katika ngeli hii ni:

1) ukucha – kucha.

2) Ulimi – ndimi

3) Ukuta – kuta

4) waya – nyaya

5) ufa- nyufa

6) ubawa – mbwawa

7) Wimbo – nyimbo

8)Wakati – nyakati